Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-28 14:03:56
Klauzule informacyjne - Straż Gminna Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-27 14:24:44
Klauzule informacyjne - Straż Gminna Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-27 14:22:45
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Straży Gminnej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-27 14:21:57
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamia strony postępowania oraz podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lipca 2022 r. wydane zostało postanowienie znak RB.6220.2.9.2022.AW nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" Piotr Stawiszyński 2022-07-27 13:36:14
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-27 13:31:31
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.5.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (344 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski" Piotr Stawiszyński 2022-07-27 10:23:39
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.15.2020 w dniu 26 lipca 2022 r., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (344 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski". Piotr Stawiszyński 2022-07-27 10:20:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.5.15.2020 z dnia 26.07.2022 r. "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie do 86000 stanowisk dla drobiu (344 DJP) wraz z infrastrukturą na działce nr 228/5 oraz 228/2 w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk pow. Słupski" Piotr Stawiszyński 2022-07-27 10:17:47
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-27 10:07:05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność, nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 156/210 o pow. 0,5558 ha, nr 156/212 o pow. 0,5509 ha, nr 156/214 o pow. 0,5499 ha oraz nr 156/216 o pow. 0,5420 ha w cenie wywoławczej, każda po 390.000,00 zł. netto, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5 położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2022-07-27 08:54:19
Sesja L - 28.06.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:25:05
Sesja XLIX - 31.05.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:23:22
Sesja XLVIII - 28.04.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:22:31
Sesja XLVII - 28.03.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:21:51
Sesja XLVII - 28.03.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:21:48
Sesja XLVI - 09.03.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:20:17
Sesja XLV - 08.02.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:19:26
Sesja XLIV - 17.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:18:30
Sesja XLIII - 05.01.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:17:12
Wyniki konsultacji pozarządowych 2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-26 12:14:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 r. znak WI-III.747.1.21.2022.EB.c o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości... Piotr Stawiszyński 2022-07-26 10:25:48
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-07-25 15:11:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z rurociągiem światłowodowym relacji GPZ Starkowo - stacja SE Słupsk Wierzbięcin na działkach nr 426/1, 526/1, 526/2, 424/13, 535/1, 535/2, 542, 255/5, 547, 261 obręb geodezyjny Starkowo w gminie Ustka, nr 317/1, 316, 315, 330/3, 329, 314/1, 313, 328, 312, 327/1, 311/2, 326/1, 325/4, 310/2 obręb geodezyjny Bruskowo Leśnictwo w gminie Słupsk, nr 273 obręb Bruskowo Wielkie w gminie Słupsk, nr 102/7, 102/6, 102/5 obręb geodezyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-25 15:01:59
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.382.2022.VI z dnia 21 lipca 2022 r. informujące o wydaniu w dniu 21 lipca 2022 r. pozwolenia na budowę nr 506/2022 na budowę hali magazynowo-logistycznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 156/58, 156/59 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w minie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-25 14:52:42
II kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-07-22 14:14:35
II kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-07-22 14:14:10
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr L/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-22 13:59:05
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-22 13:49:30
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-22 13:48:35
Obwieszczenie-Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany Uchwały nr XXXIII/359/2021 Rady gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-21 07:23:47
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-20 14:57:39
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. zarządzania energią Wojciech Kurczyk 2022-07-20 14:15:03
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Słupsk, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Justyna Zbijowska 2022-07-19 15:03:11
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki od nr 158/45 do nr 158/75 (Bp) oraz nr 158/124 (dr) o łącznej powierzchni 4,7906 ha i cenie wywoławczej 3.231.610,00 złotych netto, położone w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2022-07-19 12:45:01
Wojewoda Pomorski obwieszczeniem znak WI-III.747.1.12.2022.AM.g z dnia 15.07.2022 r. zawiadamia o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi oraz drogi dojazdowej", stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.:"Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Dunowo" oraz "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" Piotr Stawiszyński 2022-07-19 07:49:40
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk (część działki nr 11/72) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wojciech Kurczyk 2022-07-18 16:16:15
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:40:38
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 12/6 o pow. 0,1100 ha (RIVa, Br-RIVa, Bi) i cenie wywoławczej 38.500,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Gać, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:36:25
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 12/5 o pow. 0,0962 ha (RIVa, Br-RIVa), 12/7 o pow. 0,1100 ha (RIVa) oraz nr 12/8 o pow. 0,1224 ha (RIVa), położonych w obrębie geodezyjnym Gać, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-07-18 14:34:35