Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
22/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Stanięcino oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:23:17
21/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Strzelino oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:22:36
20/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Siemianic oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:21:49
19/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kusowo oraz wyboru Zarządu Osiedla. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:21:17
18/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krzemienica oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:20:43
17/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Lubuczewo oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:20:07
16/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Krępa oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:19:32
15/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Karzcino oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:19:01
14/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Głobino oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:18:05
13/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Gałęzinowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:17:31
12/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bruskowo Małe oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:17:05
11/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bruskowo Wielkie oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:16:31
10/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bydlino oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:15:58
9/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bukówka oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:15:08
8/2007 15.01.2007 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa Sołectwa Bierkowo oraz wyboru Rady Sołeckiej. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:14:35
7/2007 09.01.2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Słupsk na rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:13:43
6/2007 10.01.2007 w sprawie zamiany działki Nr 11/60 położonej w Jezierzycach stanowiącej własność Gminy Słupsk na działki Nr 9/3 i 9/4 położone w Jezierzycach, stanowiące własność Pana Adama Witka. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:12:06
5/2007 08.01.2007 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:11:32
4/2007 08.01.2007 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:10:52
3/2007 03.01.2007 w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:09:10
2/2007 03.01.2007 w sprawie działań obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:07:37
1/2007 02.01.2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupsku Piotr Stawiszyński 2008-04-07 20:06:29
16/2008 W sprawie przyznania Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:23:27
15/2008 W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. „Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kotłów na biomasę w Jezierzycach- Gmina Słupsk wraz z budową Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, zaplecza socjalno-biurowego oraz Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego OZE”. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:22:42
15/2008 W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. „Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kotłów na biomasę w Jezierzycach- Gmina Słupsk wraz z budową Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, zaplecza socjalno-biurowego oraz Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego OZE”. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:22:25
15/2008 W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. „Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kotłów na biomasę w Jezierzycach- Gmina Słupsk wraz z budową Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, zaplecza socjalno-biurowego oraz Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego OZE”. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:22:22
14/2008 W sprawie przyznania Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:21:43
13/2008 W sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:21:09
11/2008 W sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:20:21
10/2008 W sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:19:37
9/2008 W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:19:01
8/2008 W sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:18:26
7/2008 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:17:52
6/2008 W sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:17:07
5/2008 W sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:16:10
4/2008 W sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:14:40
3/2008 W sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:14:09
2/2008 W sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:13:49
2/2008 W sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:12:57
1/2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 19:12:21