Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
5/2008 12.02.2008 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 11:00:43
4/2008 12.02.2008 W sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:55:16
3/2008 12.02.2008 W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:54:43
I/1/2006 22.11.2006 Projekt budżetu na rok 2007 Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:51:17
2/2008 12.02.2008 W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:49:45
1/2008 12.02.2008 Uzasadnienie zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2008 – sesja luty 2008 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:49:10
I/1/2006 22.11.2006 Projekt budżetu na rok 2007 Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:48:01
I/1/2005 29.11.2005 Projekt budżetu Gminy Słupsk na rok 2006 Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:46:18
2008 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:47
2007 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:42
2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:33
2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:45:27
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:40:58
XIII/112/2008 19.02.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości części działki położonej w Wieszynie na realizację zadań własnych Gminy Słupks. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:04:22
XIII/111/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:03:55
XIII/110/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:02:50
XIII/109/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla terenu w obrębie geodezyjnym Wiklino i Wrzeście-Kępno. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 10:02:19
XIII/108/2008 19.02.2008 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 198/2 położonej w Gałęzinowie. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:41:30
XIII/107/2008 19.02.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głobino, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:41:06
XIII/106/2008 19.02.2008 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:39:55
XIII/105/2008 19.02.2008 VI/42/2007 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:39:29
XIII/104/2008 19.02.2008 VI/41/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:39:06
XIII/104/2008 19.02.2008 VI/41/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:38:56
XIII/103/2008 19.02.2008 II/5/2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:36:14
XIII/102/2008 19.02.2008 XIX/190/2004 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:35:49
XIII/101/2008 19.02.2008 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:34:12
XIII/100/2008 19.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:33:01
XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:32:06
XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:31:59
XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:31:10
XII/98/2007 18.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:27:17
XII/97/2007 18.12.2007 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:26:58
XII/96/2007 18.12.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy SŁupsk na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-26 09:26:40
Statut Gminy Słupsk - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:41:08
XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:40:49
XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:40:43
XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:38:16
XI/94/2007 16.11.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:36:58
XI/93/2007 14.11.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:30:00
XI/92/2007 14.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Obszaru " Redzikowo" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-25 14:29:38