Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VI/38/2007 27.03.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mi Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:46:04
VI/37/2007 27.03.2007 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:45:21
VI/36/2007 27.03.2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2006 Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:44:55
V/35/2007 20.02.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania za Radę Gminy Słupsk w sprawie skargi Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej " Słupia" w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:44:35
V/34/2007 20.02.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego "WARBLEWO" położonego w rejonie miejscowości Warblewo gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:43:41
V/33/2007 20.02.2007 w sprawie obciążenia nieruchomości hipotekami w celu zabezpieczenia kredytu i pożyczki zaciąganych przez " Wodociągi Słupsk" spółka z o.o. w związku z realizacją Projektu " Prog Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:42:11
V/32/2007 20.02.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewierowo" Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:41:54
V/31/2007 20.02.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:41:25
V/30/2007 20.02.2007 XII/114/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/114/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Osiedli Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:40:08
V/29/2007 20.02.2007 XII/113/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:39:03
V/29/2007 20.02.2007 XII/113/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:38:53
V/28/2007 20.02.2007 IV/35/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:36:08
IV/27/2007 31.01.2007 IV/39/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/39/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej o Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:35:17
IV/26/2007 31.01.2007 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:34:59
IV/25/2007 31.01.2007 w sprawie ustalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:06:21
IV/24/2007 31.01.2007 XXXV/360/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowan Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:05:52
IV/23/2007 31.01.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:05:11
0/2007 12.09.2007 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:02:44
IV/22/2007 31.01.2007 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:00:58
0/2007 12.09.2007 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:00:30
2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:59:48
XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:58:51
XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:58:37
XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:57:55
XXXV/367/2006 24.10.2006 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:39:33
XXXV/366/2006 24.10.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:39:08
XXXV/366/2006 24.10.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:39:08
XXXV/365/2006 24.10.2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 09:17:19
XXXV/364/2006 24.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:35:22
XXXV/363/2006 24.10.2006 XXVI/277/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/277/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2005 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:33:56
XXXV/362/2006 24.10.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:33:24
XXXV/361/2006 24.10.2006 w sprawie stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz obowiązujących planów miejscowych z przepisami prawa. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:33:04
XXXV/360/2006 24.10.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:32:24
XXXV/359/2006 24.10.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Krzemienica, Swołowo, Bruskowo Wielkie w gminie S Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:31:46
XXXIV/358/2006 10.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:31:10
XXXIV/357/2006 10.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Obszaru " Redzikowo" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:30:43
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2008-03-14 10:18:43
Skarbnik Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:23:19
Sekretarz Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:21:03
Sekretarz Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:20:34