Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
6/2008 W sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:52:06
5/2008 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:51:31
4/2008 W sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:50:50
3/2008 W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:49:41
2/2008 W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:49:03
1/2008 Uzasadnienie zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2008 – sesja luty 2008 r. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:47:55
Sesja XIV - 8 kwiecień 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:41:36
Sesja XIII - 19 luty 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:41:07
12/2008 12.02.2008 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno gmina Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:23
11/2008 12.02.2008 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk . - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:12
10/2008 12.02.2008 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla terenu w obrębie geodezyjnym Wiklino i Wrzeście-Kępno. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:10
9/2008 12.02.2008 W sprawie wydzierżawienia działki Nr 198/2 położonej w Gałęzinowie. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:07
8/2008 12.02.2008 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głobino, gm. Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:05
7/2008 13.02.2008 W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:04
6/2008 12.02.2008 W sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:02
5/2008 12.02.2008 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:40:00
4/2008 12.02.2008 W sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:39:57
3/2008 12.02.2008 W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:39:55
2/2008 12.02.2008 W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:39:53
1/2008 12.02.2008 Uzasadnienie zmian w budżecie Gminy Słupsk na rok 2008 – sesja luty 2008 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:39:50
57/2008 20.03.2008 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 117/1 położonej w miejscowości Gać. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:35:05
56/2008 17.03.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:33:59
55/2008 17.03.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:32:11
54/2008 14.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 100/36 położonej w miejscowości Redęcin wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:31:16
53/2008 12.03.2008 w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 158/18 położonej w Wiklinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:30:36
52/2008 05.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej części działki oznaczonej geodezyjnie Nr 168/4, położoną w obrębie Swołowo wchodzącą w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:29:55
51/2008 05.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działki Nr 280, położnej w miejscowości Bierkowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:29:18
50/2008 03.03.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 58/2 położonej w miejscowości Swołowo wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:28:44
49/2008 03.03.2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2007. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:27:32
48/2008 03.03.2008 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:27:06
47/2008 27.03.2008 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:26:03
46/2008 27.02.2008 w sprawie uchylenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/1 położonej w Bydlinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:24:38
45/2008 27.02.2008 w sprawie przygotowania sił i środków do zwalczania pożarów, skutków klęsk żywiołowych i innych możliwych miejscowych zagrożeń w okresie wiosenno-letnim. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:23:59
44/2008 27.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:22:55
43/2008 26.02.2008 w sprawie przyznania stypendium uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjalistom. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:21:58
42/2008 26.02.2008 w sprawie wprowadzenia w miejscowości Redzikowo Osiedle " strefy zamieszkania" Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:21:12
41/2008 26.02.2008 w sprawie trybu wyłonienia kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:19:00
40/2008 25.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego części działki Nr 37/3 położonej w obrębie Wrzeście-Kępno wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:17:36
39/2008 22.02.2008 w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Swołowo. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:17:03
38/2008 22.02.2008 w sprawie wydzierżawienia w formie nieograniczonego przetargu ustnego działki Nr 42 położonej w miejscowości Krzemienica wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2008-04-07 18:16:23