Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 23.06.2022 r. na godz. 10.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 Piotr Stawiszyński 2022-06-21 13:51:08
Sesja L - 28.06.2022 Piotr Stawiszyński 2022-06-21 11:54:14
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-06-21 09:59:31
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:32:38
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położoną w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:30:50
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:29:14
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:27:28
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 104.110,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:25:05
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 2/322 (RIVb) o pow. 0,1726 ha i cenie wywoławczej 103.600,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:23:15
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:21:44
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 56.200,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-06-20 16:19:49
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-06-20 15:30:11
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu są pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 160 m2 położone w miejscowości Gać, posadowione na nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki Nr 7/3 dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035568/2 Piotr Stawiszyński 2022-06-20 14:33:01
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0340 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0340 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-06-20 14:31:56
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 121/140 (przed podziałem dz. Nr 121/47) o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: RIVa-0,0020 ha), położona w obrębie Płaszewko (miejscowość Kusowo) Piotr Stawiszyński 2022-06-20 14:30:47
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.12.2022.AM.c z dnia 17.06.2022 r. informującego o wszczęciu przez Wojewodę postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji elektroenergetycznej 400kV Krzemienica wraz z infrastruktura niezbędną do jej obsługi oraz drogi dojazdowej, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa Linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Duninowo" oraz "Budowa linii 400kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Żydowo Kierzkowo" na dz. obr. Gać, gmina Słupsk, obr. Sycewice, gmina Kobylnica. Piotr Stawiszyński 2022-06-20 14:24:37
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2022-06-20 13:41:10
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 275 o pow. 3,31 ha i cenie wywoławczej 2.400.000,00 złotych, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00029943/0, położone w obrębie geodezyjnym Siemianice. Justyna Zbijowska 2022-06-20 13:24:48
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 156/210, 156/212, 156/214, 156/216, każda w cenie wywoławczej po 390.000,00 złotych, zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00092748/5, położone w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Justyna Zbijowska 2022-06-20 13:20:12
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170/22 położonej w obrębie Strzelino, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-06-20 13:17:11
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/3 położonej w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk w formie aportu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Justyna Zbijowska 2022-06-20 13:03:11
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 500 położoną w obrębie Włynkowo, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00126230/9. Justyna Zbijowska 2022-06-20 12:55:55
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział 1/8 w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4 położonej w obrębie Swołowo, gm. Słupsk na rzecz samorządowej instytucji kultury ? Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-06-20 12:44:18
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości o pow. 0,1265 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 38/2 o pow. 0,2136 ha położonej w miejscowości Grąsino. Justyna Zbijowska 2022-06-20 12:40:47
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupsk w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Piotr Stawiszyński 2022-06-20 12:07:27
Zawiadomienie o zmianie posiedzenia z dnia 20.06.2022r. stałych Komisji Rady Gminy Słupsk na dzień 22.06.2022r. godz. 12:00 Piotr Stawiszyński 2022-06-20 07:33:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia opiniującego "Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-06-15 12:43:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr 120/3, obręb geodezyjny Siemianice, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-06-15 12:13:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 81/10, 81/11 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo. Piotr Stawiszyński 2022-06-15 09:02:22
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 21.06.2022 r. na godz. 09.00 posiedzenie wyjazdowe. Wyjazd spod urzędu gminy o godz. 9.00. Piotr Stawiszyński 2022-06-14 09:32:52
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 20.06.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-06-14 09:29:53
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-06-14 08:14:23
"Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-06-13 14:40:42
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-10 13:10:45
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-10 13:09:45
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-10 13:07:51
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-10 13:05:53
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-07 10:12:32
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-07 10:12:01
2022 - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-06-07 10:11:03