Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:31:31
XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:31:00
XII/110/2004 24.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Wójta Gminy Słupsk Mariusza Chmiela w kursie przygotowującym do egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:30:39
XII/109/2004 24.02.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:30:21
XII/108/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:29:13
XII/107/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:17:24
2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:16:23
XIII/124/2004 20.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:15:38
XIII/123/2004 20.04.2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:13:50
XIII/122/2004 20.04.2004 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:13:26
XIII/121/2004 20.04.2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2003. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:12:48
XII/120/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Strzelinku. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:12:21
XII/119/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr.: 11/13, 11/16 położone w miejscowości Włynkowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:11:36
XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:11:17
XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:10:51
XII/116/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego obszar działki nr. 201/3,202/9,203/13,203/11,202/11,201/15, 202/6,201/6,201/5 Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:10:16
XII/115/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie: Bydlino, Gałęzinowo i Strzelinko w gminie Sł Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:09:47
XII/114/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:09:16
XII/113/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:53:26
XII/112/2004 24.02.2004 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:52:24
XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:52:01
XII/110/2004 24.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Wójta Gminy Słupsk Mariusza Chmiela w kursie przygotowującym do egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:51:27
XII/109/2004 24.02.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:50:46
XII/108/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:49:42
XII/107/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:44:20
XI/106/2003 19.12.2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:43:46
XI/105/2003 19.12.2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:43:07
XI/104/2003 19.12.2003 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2004-2008. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 13:42:15
XI/103/2003 19.12.2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:14:28
XI/102/2003 19.12.2003 w sprawie przyjęcia "Gminnej strategii integracji i polityki społecznej Gminy Słupsk w latach 2004-2015". Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:11:38
XI/101/2003 19.12.2003 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słupsk podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:08:06
XI/100/2003 19.12.2003 w sprawie ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:07:33
XI/99/2003 19.12.2003 w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:06:58
XI/98/2003 19.12.2003 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:06:29
XI/97/2003 19.12.2003 w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:06:11
XI/96/2003 19.12.2003 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:05:54
XI/95/2003 19.12.2003 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:05:31
XI/94/2003 19.12.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włynkówko Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:04:21
XI/93/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/73/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:04:00
XI/92/2003 19.12.2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m Piotr Stawiszyński 2008-02-18 16:03:17