Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1551 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-07-18 09:24:54
Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie DROŚ-G.7440.3.2022 dla zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-07-15 19:41:25
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o zakończeniu zebrania dowodów w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" - znak sprawy OS.6220.20.2022 Piotr Stawiszyński 2022-07-15 19:36:44
Wyniki przetargów z dnia 07.07.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-15 10:59:17
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 54/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 9 maja 2022 r. (uzupełnionego 15.06.2022 r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali montażowej przeznaczonej do montażu wyposażenia jednostek pływających na działce gruntu o nr ewidencyjnym 115/23 (obręb Płaszewko) w miejscowości Głobino" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-15 07:57:44
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.17.13.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-07-15 07:53:06
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-07-15 07:48:59
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.1.9.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika do składowania płynnych nawozów rolniczych", wydana na wniosek Polish Agro Sp. z o.o. z, ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:44:37
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika do składowania płynnych nawozów rolniczych", na wniosek Polish Agro Sp. z o.o. z, ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz. Decyzja została wpisana pod Nr 51/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:41:37
Obwieszczenie. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia ... o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.749.2020.PS udzielającej Potegowo Mashav Sp. z o.o. (ul. Twarda 18 XXIV piętro, 00 105 Warszawa) pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Słupi (dz. nr 166 1 173 obręb Włynkowo, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk) linii energetycznej SN110 kV i linii światłowodowej oraz na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. kablowej linii energetycznej 110 kV i linii światłowodowej, na terenie dz. nr 166, 167/1, 173 obręb Włynkówko, dz. nr 501 obręb Swochowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:29:54
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-07-14 07:23:34
Ogłoszenie o przetragu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 555/3 o pow. 2,8714 ha (RIVa, RV) i cenie wywoławczej 1.150.000,00 oraz nr 555/4 o pow. 1,3622 ha (RIVa, RIVb) i cenie wywoławczej 545.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00071834/2. Justyna Zbijowska 2022-07-13 09:35:33
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupskogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko o łącznej powierzchni 3,8444 ha i cenie wywoławczej 1.930.000,00 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00054334/2. Justyna Zbijowska 2022-07-13 09:24:57
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo. Justyna Zbijowska 2022-07-13 08:43:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego budynku nr 14 w miejscowości Gać, obręb Gać, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-12 09:57:08
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 25 i 26 maja 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-11 09:04:08
Wyniki przetargów z dnia 30 czerwca 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-11 09:03:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.22.19.2021 z dnia 8 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Bukówka", wydana na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Decyzja została wpisana pod Nr 50/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-07-08 14:33:21
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lipca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.22.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka", na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Piotr Stawiszyński 2022-07-08 14:23:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.22.19.2021 w dniu 8 lipca 2022 r. na wniosek Potęgowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka" na terenie gminy Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-08 14:19:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 34/2 o pow. 0,3500 ha, położonej w miejscowości Krępa Słupska, obręb Krępa, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-08 09:47:12
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Siemianice (ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Ku Słońcu, a ul. Parkową (bez naruszania przepisów o ruchu drogowym). Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 1 godzina (od godz. 15.30 do godz. 16.30). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:37:39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Straży Gminnej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:28:18
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:26:44
Informacja dotycząca realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-07-07 13:24:46
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej"; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 102, 103/1, 103/5, 255/1, 261, 574/1 w miejscowości Redęcin, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:53:54
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Bierkowo - droga dojazdowa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Termin zgromadzenia: 11.07.2022r., 6 godzin (od godz. 12.00 do godz. 18.00). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:51:55
Informacja o zgromadzeniu. Miejsce zgromadzenia: Redzikowo (przejścia dla pieszych na wysokości Lądowiska Kultury). Termin zgromadzenia: 12.07.2022r., 1 godzina (od godz. 11.00 do godz. 14.00). Piotr Stawiszyński 2022-07-07 09:49:45
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął ponownie postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" po uzupełnieniach raportu OOS z dnia 18.03.2022 r oraz 15.04.2022 r. (raport oos z dnia 29 września 2021 r.) Piotr Stawiszyński 2022-07-06 12:48:58
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o niezałatwieniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-07-06 12:46:06
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania energią w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Piotr Stawiszyński 2022-07-06 09:43:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica PP.6733.7.2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z kanalizacją techniczną na działce nr 205 w obr. Bięcino, gmina Damnica i na działce nr 10 obr. Rogawica, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 14:37:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 90/5, obręb geodezyjny Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 14:34:02
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.37.9.2021 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" Piotr Stawiszyński 2022-07-05 10:40:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLIX/2022 z dnia 31 maja 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 09:28:04
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLVIII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-07-05 08:45:41
Zawiadomienie-Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586". Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:51:18
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do naziemnego magazynowania skroplonego azotu: zbiornika o pojemności ok. 7 m3 do naziemnego magazynowania skroplonego azotu wraz z parownicą atmosferyczną na działce o numerze ewidencyjnym 115/26 obręb Płaszewko w miejscowości Głobino" Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:31:35
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 lipca 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:28:55
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.21.12.2021 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2022-07-04 14:27:04