Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 147/7 o pow. częściowej 0,0075 ha (skład nieruchomości: Bi-0,0075 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035569/9, położona w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2022-05-31 09:15:34
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,1256 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,1256 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-05-31 09:14:32
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 19/3 o pow. częściowej 0,3200 ha, (skład nieruchomości: RIIIb-0,3200 ha), położona w obrębie geodezyjnym Gać Piotr Stawiszyński 2022-05-31 09:13:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.26.23.2020 w dniu 30 maja 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 67 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-30 15:57:12
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.26.23.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-30 15:54:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 157/1; 157/3; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk oraz na działce nr ew. 135/1; 135/11; 134; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska III" Piotr Stawiszyński 2022-05-30 15:49:24
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 267/1 o pow. 0,0433 ha (dr) i cenie wywoławczej 11.000,00 złotych położoną w miejscowości Bruskowo Wielkie, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00000787/9. Justyna Zbijowska 2022-05-30 14:52:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 40/6 o pow. 0,1074 ha (RIVb) i w cenie wywoławczej 65.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Stanięcino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00002339/8. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:34:15
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1551 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:27:50
Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka Piotr Stawiszyński 2022-05-30 12:20:33
Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka Piotr Stawiszyński 2022-05-30 12:19:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Gać, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:13:11
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako dz. nr 46 (RIVa) o pow. 0,5884, położoną w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036454/7. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:10:10
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 130/1 (dr) o pow. 0,04 ha zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00006176/5 i cenie nabycia 10.000,00 zł., położoną w miejscowości Gałęzinowo, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:55:55
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Płaszewko o łącznej powierzchni 3,8444 ha, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00054334/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:47:25
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:45:30
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Gać, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:43:49
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2022-05-30 10:53:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 90/5 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-30 10:44:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową działkach nr 180/1,180/2 w obrębie geodezyjnym Swołowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-27 08:37:19
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-05-27 08:26:46
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 31.05.2022 r. o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-05-26 07:19:21
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami Piotr Stawiszyński 2022-05-26 06:39:41
Obwieszczenie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Bożepole Wielkie, Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska, Piotr Stawiszyński 2022-05-25 08:55:27
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 14 w miejscowości Gać, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00064100/6. Justyna Zbijowska 2022-05-25 08:16:23
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/21 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk, w dniu 24 maja 2022 roku wydano postanowienie GB.6730.56.2022 w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania jak wyżej. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 15:08:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 15:06:00
Sesja XLIX - 31.05.2022 Piotr Stawiszyński 2022-05-24 14:02:15
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:37:46
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:37:00
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:34:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 0.4 kV, na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 obręb geodezyjny Gałęzinowo, gmina Słupsk, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 531, 532, 533, 534. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 08:28:57
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 31 maja 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 08:25:38
Odpowiedź z dnia 18.05.2022 - dot. środków poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:52:19
Wniosek z dnia 05.05.2022 - dot. środków poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:51:30
Sołectwa 2019-2023 Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:44:24
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:31:37
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:31:18
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:30:40
Cyberbezpieczeństwo Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:26:57