Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VII/56/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu geodezyjnego Płaszewko. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 13:05:00
VII/55/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 13:01:25
VII/54/2007 25.05.2007 w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:57:59
VII/53/2007 25.05.2007 w sprawie współdziałania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:57:39
VII/52/2007 25.05.2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:57:19
VII/51/2007 25.05.2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:56:56
VII/50/2007 25.05.2007 VI/47/2007 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk nr VI/47/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:55:01
VII/49/2007 25.05.2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:54:30
VI/48/2007 27.03.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia do działania za Radę Gminy Słupsk w sprawach dotyczących skarg na Uchwałę Rady Gminy Słupsk z dnia 24 października 2006 roku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:54:00
VI/47/2007 27.03.2007 XXX/309/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków: służbowego, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:53:37
VI/46/2007 27.03.2007 XI/105/2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:52:30
VI/45/2007 27.03.2007 XI/104/2003 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2007-2011 Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:52:07
VI/44/2007 27.03.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:51:47
VI/43/2007 27.03.2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:49:04
VI/42/2007 27.03.2007 XXII/237/2005 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:48:28
VI/41/2007 27.03.2007 XXII/238/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:47:56
VI/40/2007 27.03.2007 w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:47:14
VI/39/2007 27.03.2007 w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:46:40
VI/38/2007 27.03.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mi Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:46:04
VI/37/2007 27.03.2007 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:45:21
VI/36/2007 27.03.2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2006 Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:44:55
V/35/2007 20.02.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania za Radę Gminy Słupsk w sprawie skargi Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej " Słupia" w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:44:35
V/34/2007 20.02.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego "WARBLEWO" położonego w rejonie miejscowości Warblewo gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:43:41
V/33/2007 20.02.2007 w sprawie obciążenia nieruchomości hipotekami w celu zabezpieczenia kredytu i pożyczki zaciąganych przez " Wodociągi Słupsk" spółka z o.o. w związku z realizacją Projektu " Prog Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:42:11
V/32/2007 20.02.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewierowo" Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:41:54
V/31/2007 20.02.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:41:25
V/30/2007 20.02.2007 XII/114/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/114/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Osiedli Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:40:08
V/29/2007 20.02.2007 XII/113/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:39:03
V/29/2007 20.02.2007 XII/113/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:38:53
V/28/2007 20.02.2007 IV/35/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:36:08
IV/27/2007 31.01.2007 IV/39/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/39/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej o Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:35:17
IV/26/2007 31.01.2007 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:34:59
IV/25/2007 31.01.2007 w sprawie ustalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:06:21
IV/24/2007 31.01.2007 XXXV/360/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowan Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:05:52
IV/23/2007 31.01.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:05:11
0/2007 12.09.2007 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:02:44
IV/22/2007 31.01.2007 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:00:58
0/2007 12.09.2007 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-20 12:00:30
2007 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:59:48
XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:58:51