Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:58:37
XXXVI/368/2006 27.10.2006 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2007-2015. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:57:55
XXXV/367/2006 24.10.2006 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:39:33
XXXV/366/2006 24.10.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:39:08
XXXV/366/2006 24.10.2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 11:39:08
XXXV/365/2006 24.10.2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-20 09:17:19
XXXV/364/2006 24.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:35:22
XXXV/363/2006 24.10.2006 XXVI/277/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/277/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2005 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:33:56
XXXV/362/2006 24.10.2006 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:33:24
XXXV/361/2006 24.10.2006 w sprawie stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk oraz obowiązujących planów miejscowych z przepisami prawa. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:33:04
XXXV/360/2006 24.10.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:32:24
XXXV/359/2006 24.10.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Krzemienica, Swołowo, Bruskowo Wielkie w gminie S Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:31:46
XXXIV/358/2006 10.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:31:10
XXXIV/357/2006 10.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Obszaru " Redzikowo" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piotr Stawiszyński 2008-03-19 11:30:43
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2008-03-14 10:18:43
Skarbnik Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:23:19
Sekretarz Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:21:03
Sekretarz Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:20:34
Sekretarz Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2008-03-14 09:18:38
XXXIII/356/2006 14.09.2006 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:25:02
XXXIII/355/2006 14.09.2006 w sprawie uzgodnienia treści zmian w Regulaminie Straży Gminnej w Kobylnicy uchwalonego przez Radę Gminy Kobylnica na mocy Porozumienia międzygminnego przyjętego Uchwałą R Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:24:34
XXXIII/354/2006 14.09.2006 w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk w sprawie pomocy finansowej. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:15:41
XXXIII/353/2006 14.09.2006 w sprawie przyjęcia aneksu do zawartego Porozumienia pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na drogach powiatowych zawar Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:14:53
XXXIII/352/2006 14.09.2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:14:31
XXXIII/351/2006 14.09.2006 w sprawie przystapienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko, Włynkowo i Strzelinko. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:14:08
XXXIII/350/2006 14.09.2006 XXX/319/2006 uchylająca Uchwałę Nr XXX/319/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania pr Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:09:32
XXXIII/349/2006 14.09.2006 w sprawie mieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:09:10
XXXIII/348/2006 14.09.2006 w sprawie mieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:08:47
XXXIII/347/2006 14.09.2006 w sprawie uchwalenia miejsca planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wielofunkcyjnego zespołu parkowo-rekreacyjnego w miejscowości Strzelino gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:08:30
XXXIII/346/2006 14.09.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jezierzyce SHR Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:08:09
XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:07:48
XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 16:07:45
XXXIII/345/2006 14.09.2006 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010 Piotr Stawiszyński 2008-03-13 13:38:26
XXXIII/344/2006 14.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 13:37:34
XXXII/343/2006 17.08.2006 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica a Gminą Słupsk przy udziale " Wodociągi Słupsk" spółka z Piotr Stawiszyński 2008-03-13 13:25:33
XXXII/342/2006 17.08.2006 XXXI/335/2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXI/335/2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na teren Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:08:04
XXXII/341/2006 17.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:03:05
XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:02:23
XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:02:21
XXXII/340/2006 17.08.2006 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia umowy Nr Z/2.22/III/3.1/400/05/U/18/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-13 12:01:25