Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXXI/322/2006 29.06.2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:58:30
XXXI/321/2006 29.06.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk” Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:58:09
XXX/320/2006 11.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:57:48
XXX/319/2006 11.04.2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, Włynkowo i Strzelinko w gmin Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:52:48
XXX/318/2006 11.04.2006 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:52:31
XXX/317/2006 11.04.2006 uchylająca Uchwałę Nr XVI/145/2000 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdz Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:51:54
XXX/316/2006 11.04.2006 XVIII/183/2004 uchylająca Uchwałę Nr XVIII/183/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pr Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:51:30
XXX/315/2006 11.04.2006 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:51:10
XXX/314/2006 11.04.2006 w sprawie nadania nazwy ulicy w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:50:51
XXX/313/2006 11.04.2006 w sprawie nadania nazwy ulicy we Włynkówku Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:49:31
XXX/312/2006 11.04.2006 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Słupsk oraz dalszego postępowania z nimi. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:49:09
XXX/311/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Karzcino. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:48:49
XXX/310/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Wiklino. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:46:51
XXX/309/2006 11.04.2006 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegóło Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:46:12
XXX/308/2006 11.04.2006 w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w obrębie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:45:41
XXX/307/2006 11.04.2006 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:45:20
XXX/306/2006 11.04.2006 w sprawie wprowadzania zakazów sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Słupsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoh Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:45:02
XXX/305/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:44:35
XXX/304/2006 11.04.2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:41:40
XXX/303/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiąc Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:41:20
XXX/302/2006 11.04.2006 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:40:53
XXX/301/2006 11.04.2006 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:40:35
XXX/300/2006 11.04.2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Słupsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosu Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:40:05
XXX/299/2006 11.04.2006 XXIV/247/2005 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXIV/247/2005 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:39:37
XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:38:55
XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:38:52
XXX/298/2006 11.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 15:38:51
XXX/297/2006 11.04.2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2005. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:10:03
XXX/296/2006 11.04.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:09:38
XXX/295/2006 11.04.2006 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:09:10
XXX/294/2006 11.04.2006 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 13:08:16
XXX/293/2006 11.04.2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2005 Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:57:40
XXIX/292/2006 10.02.2006 w sprawie wniesienia aportem do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Słupsku nieruchomości gruntowej. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:54:34
XXIX/291/2006 10.02.2006 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:54:06
XXIX/290/2006 10.02.2006 w sprawie wzniesienia pomnika ku czci pamięci lotników 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Redzikowie Osiedle Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:53:47
XXIX/289/2006 10.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:52:34
III/21/2006 19.12.2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:42:14
III/20/2006 19.12.2006 X/86/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:41:54
III/19/2006 19.12.2006 w sprawie nadania zazwy ulicy w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:40:15
III/18/2006 19.12.2006 XXXIII/347/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/347/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piotr Stawiszyński 2008-03-11 12:39:49