Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXV/259/2005 06.09.2005 w sprawie zmiany Gminnego Pragramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2005. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:55:16
XXV/258/2005 06.09.2005 XIX/186/2004 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/186/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:54:40
XXIV/257/2005 07.07.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:54:18
XXIV/256/2005 07.07.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-03-05 15:50:17
XXIV/255/2005 07.07.2005 w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Słupsk w niektórych sprawach. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 12:03:14
XXIV/256/2005 07.07.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 12:02:23
XXIV/254/2005 07.07.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Krzemienica, Swołowo, Bruskowo Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:57:33
XXIV/253/2005 07.07.2005 uchylająca Uchwałę Nr IX/70/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:57:11
XXIV/252/2005 07.07.2005 w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:55:45
XXIV/251/2005 07.07.2005 w sprawie obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:55:15
XXIV/250/2005 07.07.2005 w sprawie dokonania zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2004-2008. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:54:51
XXIV/249/2005 07.07.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:54:18
XXIV/248/2005 07.07.2005 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Słupsk w roku budżetowym 2005 dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:53:24
XXIV/247/2005 07.07.2005 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:51:37
XXIII/246/2005 25.05.2005 zmianiająca Uchwałę Nr XI/94/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miesjcowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:51:07
XXIII/245/2005 25.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:49:53
XXIII/244/2005 25.05.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:49:15
XXIII/243/2005 25.05.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:47:50
XXIII/242/2005 25.05.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:47:25
XXIII/241/2005 25.05.2005 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:47:03
XXIII/240/2005 25.05.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:46:18
XXII/239/2005 22.04.2005 w sprawie nadania imienia remizie strażackiej we Włynkowie. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:45:38
XXII/238/2005 22.04.2005 XIII/127/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:45:18
XXII/237/2005 22.04.2005 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:53
XXII/236/2005 22.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:32
XXII/235/2005 22.04.2005 XII/120/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/120/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:03
XXII/234/2005 22.04.2005 IX/72/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:43:41
XXII/233/2005 22.04.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego „ WARBLEWO’ położonego w rejonie miejscowoś Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:43:08
XXII/232/2005 22.04.2005 w sprawie wniesienia udziału do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Spółki z o.o. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:42:46
XXII/231/2005 22.04.2005 w sprawie sposobu głosowania przedstawiciela Gminy Słupsk na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w sprawie Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:42:18
XXI/230/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:41:35
XXI/229/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:46:33
XXI/228/2005 30.03.2005 XV/159/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XV/159/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 20 Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:45:25
XXI/227/2005 30.03.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:44:50
XXI/226/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowią Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:44:14
XXI/225/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:43:31
XXI/224/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:43:09
XXI/223/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:42:23
XXI/222/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:41:50
XXI/221/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:40:58