Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXII/237/2005 22.04.2005 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:53
XXII/236/2005 22.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:32
XXII/235/2005 22.04.2005 XII/120/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/120/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:44:03
XXII/234/2005 22.04.2005 IX/72/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:43:41
XXII/233/2005 22.04.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego „ WARBLEWO’ położonego w rejonie miejscowoś Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:43:08
XXII/232/2005 22.04.2005 w sprawie wniesienia udziału do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Spółki z o.o. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:42:46
XXII/231/2005 22.04.2005 w sprawie sposobu głosowania przedstawiciela Gminy Słupsk na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w sprawie Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:42:18
XXI/230/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Stawiszyński 2008-03-04 11:41:35
XXI/229/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:46:33
XXI/228/2005 30.03.2005 XV/159/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XV/159/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 20 Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:45:25
XXI/227/2005 30.03.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:44:50
XXI/226/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowią Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:44:14
XXI/225/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:43:31
XXI/224/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:43:09
XXI/223/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:42:23
XXI/222/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:41:50
XXI/221/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:40:58
XXI/220/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:37:52
XXI/219/2005 30.03.2005 XVIII/175/2004 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/175/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej. Piotr Stawiszyński 2008-02-27 15:36:37
Nabór na wolne stanowisko pracy: Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupsku. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-27 11:19:01
XXI/218/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Słupsk i wyboru Przewodn Piotr Stawiszyński 2008-02-27 10:41:27
XXI/217/2005 30.03.2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:20:41
XXI/216/2005 30.03.2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:19:41
XX/215/2005 24.02.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:18:07
XX/214/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa lokali socjalnych w miejscowości Jezierzyce i Wiklino”. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:16:45
XX/213/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:14:54
XX/212/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:02:48
XX/211/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:02:16
XX/210/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:01:32
XX/209/2005 24.02.2005 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:01:08
XX/208/2005 24.02.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczacego współdziałania przy realizacji budowy chodników, przy drogach powiatowych w ramach Sektor Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:00:42
XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:59:55
XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:59:51
XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:59:14
XX/206/2005 24.02.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowy sposób obliczani Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:57:18
XX/205/2005 24.02.2005 w sprawie przyjęcia „ projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk” Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:56:36
XX/204/2005 24.02.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk” Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:56:10
2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:50:36
2005 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:50:22
2005 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:50:16