Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XXI/217/2005 30.03.2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:20:41
XXI/216/2005 30.03.2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:19:41
XX/215/2005 24.02.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:18:07
XX/214/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa lokali socjalnych w miejscowości Jezierzyce i Wiklino”. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:16:45
XX/213/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:14:54
XX/212/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:02:48
XX/211/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:02:16
XX/210/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:01:32
XX/209/2005 24.02.2005 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:01:08
XX/208/2005 24.02.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczacego współdziałania przy realizacji budowy chodników, przy drogach powiatowych w ramach Sektor Piotr Stawiszyński 2008-02-26 12:00:42
XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:59:55
XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:59:51
XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:59:14
XX/206/2005 24.02.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowy sposób obliczani Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:57:18
XX/205/2005 24.02.2005 w sprawie przyjęcia „ projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk” Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:56:36
XX/204/2005 24.02.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk” Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:56:10
2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:50:36
2005 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:50:22
2005 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:50:16
2005 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:49:27
2005 r. - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:49:22
XIX/203/2004 30.12.2004 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr IX/73/2003 z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:47:49
XIX/202/2004 30.12.2004 w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:47:16
XIX/201/2004 30.12.2004 XVIII/185/2004 dotycząca dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XVIII/185/2004 z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjal Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:46:36
XIX/200/2004 30.12.2004 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:46:12
XIX/199/2004 30.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:45:30
XIX/198/2004 30.12.2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:41:18
XIX/197/2004 30.12.2004 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do podpisania umowy umorzeniowej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:40:39
XIX/196/2004 30.12.2004 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:39:48
XIX/195/2004 30.12.2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na 2005 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:39:03
XIX/194/2004 30.12.2004 w sprawie ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2005. Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:38:38
XIX/193/2004 30.12.2004 w sprawie określenia obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami w pełnym wymiarze czasu pracy dla logopedów, pedag Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:38:11
XIX/192/2004 30.12.2004 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwa Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:33:55
XIX/191/2004 30.12.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/1999 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 listopada 1999 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Gminy - Przedszkola Gminnego z siedzibą w Piotr Stawiszyński 2008-02-26 11:21:06
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Słupsku - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 14:38:20
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Słupsku - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 14:37:45
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Słupsku - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 14:36:38
Archiwum - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 14:33:02
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Słupsku - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 14:25:48
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2008-02-25 14:17:58