Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XVIII/171/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:23:37
XVIII/170/2004 19.11.2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:23:02
XVIII/169/2004 19.11.2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:22:19
XVIII/168/2004 19.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:21:26
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:18:49
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:09:46
XVII/167/2004 21.09.2004 XV/159/2004 w sprawie dokonania zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:05:14
XVII/166/2004 21.09.2004 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wielotetnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:04:19
XVII/165/2004 21.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:03:18
XVII/164/2004 21.09.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:02:06
XVI/163/2004 29.07.2004 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki krótkoterminowej, którą może udzielić Wójt Gminy Słupsk w roku budżetowym 2004 dla Powiatu Słupskiego. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:01:33
XVI/162/2004 29.07.2004 XV/158/2004 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 11:00:53
XVI/161/2004 29.07.2004 XV/156/2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XV/156/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, Powiatem Słupskim i Gminą Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:58:50
XV/160/2004 20.07.2004 XIV/139/2004 o zmianie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk, Miastem Słupsk i Gminą Kobylnica przy udziale spółki Wodociągi Słupsk sp. z Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:55:49
Zadania i kompetencje pracowników - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:53:38
Zadania i kompetencje pracowników Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:52:24
XV/159/2004 20.07.2004 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 2004-2010 Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:46:43
XV/158/2004 20.07.2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Słupsk na lata 2004-2010. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:39:29
XV/157/2004 20.07.2004 VIII/62/2003 o zmianie uchwały Rady Gminy Słupsk Nr VIII/62/2003 z dnia 08 września 2003 roku w sprawie realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na tereni Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:38:41
XV/156/2004 20.07.2004 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, Powiatem Słupskim i Gminą Ustka dotyczacego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:38:12
XV/155/2004 20.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:36:44
XIV/154/2004 15.06.2004 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:35:27
XIV/153/2004 15.06.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tutułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:34:31
XIV/152/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:33:51
Zadania i kompetencje pracowników - dokument usunięty Piotr Stawiszyński 2008-02-25 10:29:42
Rachunki bankowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:50:47
XIV/151/2004 15.06.2004 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jezierzycach. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:45:53
XIV/150/2004 15.06.2004 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:45:27
XIV/149/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opła Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:44:59
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:44:38
XIV/148/2004 15.06.2004 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:44:35
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:43:26
XIV/147/2004 15.06.2004 w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:42:21
XIV/146/2004 15.06.2004 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:41:57
XIV/145/2004 15.06.2004 w sprawie współfinansowania i realizacji projektów w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:41:34
XIV/144/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi – Małej Strategii sołectwa Krępa Słupska, Płaszewko, Łupiny. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:40:42
XIV/143/2004 15.06.2004 w sprawie współfinansowania i realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsz Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:40:11
XIV/142/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Bruskowo Wielkie i Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:39:08
XIV/141/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:38:41
XIV/140/2004 15.06.2004 w sprawie przyjęcia „ Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Słupsk na lata 2003-2010”. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:35:34