Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
XIV/139/2004 15.06.2004 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk, Miastem Słupsk i Gminą Kobylnica przy udziale spółki Wodociągi Słupsk sp. z o.o. w sprawie przekazania z Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:34:55
XIV/138/2004 15.06.2004 2004 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2003. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:32:41
XIV/137/2004 15.06.2004 w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:32:15
XIV/136/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:31:48
XIV/135/2004 15.06.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:31:09
XIV/134/2004 15.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:30:11
XIV/133/2004 15.06.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk”. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:27:52
XIII/132/2004 20.04.2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:27:20
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:18:19
XIII/131/2004 20.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:16:14
XIII/130/2004 20.04.2004 w sprawie wyrażenia woli przejęcia i prowadzenia przedszkola w Redzikowie. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:15:09
XIII/129/2004 20.04.2004 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowi Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:14:43
XIII/128/2004 20.04.2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:13:52
XIII/127/2004 20.04.2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:13:01
XIII/126/2004 20.04.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:11:45
XIII/125/2004 20.04.2004 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność. Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:11:12
Podstawowe dane Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:08:43
Podstawowe dane Piotr Stawiszyński 2008-02-25 09:07:40
XIII/124/2004 20.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:47:00
XIII/123/2004 20.04.2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:42
XIII/122/2004 20.04.2004 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:30
XIII/121/2004 20.04.2004 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2003. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:18
XII/120/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Strzelinku. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:46:02
XII/119/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr.: 11/13, 11/16 położone w miejscowości Włynkowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:45:49
XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:38:15
XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:11:36
XII/116/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego obszar działki nr. 201/3,202/9,203/13,203/11,202/11,201/15, 202/6,201/6,201/5 Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:11:22
XII/115/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie: Bydlino, Gałęzinowo i Strzelinko w gminie Sł Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:11:08
XII/114/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:10:59
XII/113/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:10:41
XII/112/2004 24.02.2004 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 15:10:26
XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:31:31
XII/111/2004 24.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XI/96/2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących i członków organów wykonawczych j Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:31:00
XII/110/2004 24.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Wójta Gminy Słupsk Mariusza Chmiela w kursie przygotowującym do egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:30:39
XII/109/2004 24.02.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:30:21
XII/108/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:29:13
XII/107/2004 24.02.2004 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:17:24
2004 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:16:23
XIII/124/2004 20.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:15:38
XIII/123/2004 20.04.2004 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Piotr Stawiszyński 2008-02-21 14:13:50