Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
X/79/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:16:56
X/78/2003 14.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:16:06
X/77/2003 14.11.2003 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:15:01
IX/76/2003 21.10.2003 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2004-2007. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:14:28
IX/75/2003 21.10.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:13:15
IX/74/2003 21.10.2003 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:09:45
IX/73/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:07:37
IX/72/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 14:06:05
IX/71/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:57:39
IX/70/2003 21.10.2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siemianice. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:56:56
IX/69/2003 21.10.2003 w sprawie rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Jana Sawkę do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębie geodezyjnym Kukowo Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:56:27
IX/68/2003 21.10.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:55:52
IX/67/2003 21.10.2003 w sprawie przyznania Wójtowi Gminy Słupsk dodatku specjalnego. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:55:23
IX/66/2003 21.10.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:50:25
VIII/65/2003 08.09.2003 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalającego przebieg linii elektroenergetycznej 110KV. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:48:29
VIII/64/2003 08.09.2003 w sprawie przyznania Honorowego Tutułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:42:05
VIII/63/2003 08.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 13:34:13
VIII/62/2003 08.09.2003 w sprawie realizacji kompleksowego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:56:35
VII/61/2003 25.07.2003 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/90 Rady Gminy Słupsk z 15.06.1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:55:42
VII/60/2003 25.07.2003 w sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk". Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:55:17
VII/59/2003 25.07.2003 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2004-2007 Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:54:47
VII/58/2003 25.07.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:54:12
VII/57/2003 25.07.2003 w sprawie strategii wsi Głobino-Kusowo w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:53:41
VII/56/2003 25.07.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 r. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:52:38
VI/55/2003 18.06.2003 w sprawie udziału Gminy Słupsk w pomorskim Programie Odnowy Wsi. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:51:53
VI/54/2003 18.06.2003 w sprawie udzielenia poręczeń kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:51:26
VI/53/2003 18.06.2003 w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. z siedzibą w Słupsku Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:48:10
VI/52/2003 18.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:47:10
VI/51/2003 18.06.2003 w sprawie nadania nazw ulic w Siemianicach Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:46:44
V/50/2003 15.04.2003 w sprawie wniesienia udziału do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Spółka z o.o. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:45:44
V/48/2003 15.04.2003 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaapatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących Piotr Stawiszyński 2008-02-18 12:44:41
V/47/2003 15.04.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:28:26
V/46/2003 15.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2003 rok Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:26:38
V/45/2003 15.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:22:52
V/44/2003 15.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:15:53
V/43/2003 15.04.2003 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne, będące podstawą do zwrotu kosztów używania przez Wójta Gminy Słupsk MAriusza Chmiela w celach służbowych sam Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:13:07
V/42/2003 15.04.2003 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tutułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:12:36
V/41/2003 15.04.2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2002 Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:11:20
IV/40/2003 14.02.2003 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mirosławem Klemiato. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:10:21
IV/39/2003 14.02.2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty administracyjnej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Piotr Stawiszyński 2008-02-18 11:09:48