Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako dz. nr 46 (RIVa) o pow. 0,5884, położoną w obrębie geodezyjnym Bruskowo Małe, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036454/7. Justyna Zbijowska 2022-05-30 12:10:10
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 130/1 (dr) o pow. 0,04 ha zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00006176/5 i cenie nabycia 10.000,00 zł., położoną w miejscowości Gałęzinowo, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:55:55
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Płaszewko o łącznej powierzchni 3,8444 ha, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00054334/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:47:25
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:45:30
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Gać, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00035568/2. Justyna Zbijowska 2022-05-30 11:43:49
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2022-05-30 10:53:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 90/5 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-30 10:44:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową działkach nr 180/1,180/2 w obrębie geodezyjnym Swołowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-27 08:37:19
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-05-27 08:26:46
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 31.05.2022 r. o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-05-26 07:19:21
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami Piotr Stawiszyński 2022-05-26 06:39:41
Obwieszczenie. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ramach budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk- Bożepole Wielkie, Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska, Piotr Stawiszyński 2022-05-25 08:55:27
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 14 w miejscowości Gać, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00064100/6. Justyna Zbijowska 2022-05-25 08:16:23
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzania polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/21 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk, w dniu 24 maja 2022 roku wydano postanowienie GB.6730.56.2022 w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania jak wyżej. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 15:08:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na działce nr 208/10 położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 15:06:00
Sesja XLIX - 31.05.2022 Piotr Stawiszyński 2022-05-24 14:02:15
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:37:46
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:37:00
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 10:34:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 0.4 kV, na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 obręb geodezyjny Gałęzinowo, gmina Słupsk, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 531, 532, 533, 534. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 08:28:57
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 31 maja 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-05-24 08:25:38
Odpowiedź z dnia 18.05.2022 - dot. środków poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:52:19
Wniosek z dnia 05.05.2022 - dot. środków poprawy efektywności energetycznej Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:51:30
Sołectwa 2019-2023 Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:44:24
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:31:37
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:31:18
MPZP Głobino-Płaszewko-Stanięcino Piotr Stawiszyński 2022-05-23 09:30:40
Cyberbezpieczeństwo Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:26:57
Cyberbezpieczeństwo Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:26:08
Strategia Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026 Piotr Stawiszyński 2022-05-23 08:17:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia opiniującego projekt decyzji Ministra Klimatu i Środowiska zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze korytarza kablowego dla odbioru energii z morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, na odcinku od wyjścia kabla na ląd do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Słupsk GPZ Wierzbięcino, gmina wiejska Ustka i wiejska Słupsk powiat słupski, woj. pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-05-20 11:16:56
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 maja 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.38.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-19 19:23:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.38.7.2021 w dniu 19 maja 2022 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-05-19 19:21:46
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71; 72 w obrębie Lubuczewo, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-05-19 19:14:56
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-17 12:05:40
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-17 12:01:26
Sprawozdania finansowe jednostek Piotr Stawiszyński 2022-05-17 12:00:19
2021 - raport o stanie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-05-17 11:54:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 132/1, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-05-17 11:48:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupskogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego budynku nr 26 w miejscowości Grąsino, obręb Grąsino, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-05-17 09:08:41