Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 - klasa użytków Bp, o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 134.400,00, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:12:15
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 56.200,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:09:18
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:06:05
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:04:06
Uchwała NR 2/IV/2022 Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie podjęcia decyzji, dotyczącej przeznaczenia budżetu Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk w roku 2022 Piotr Stawiszyński 2022-04-22 11:39:35
Uchwała NR 1/IV/2022 Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk w roku 2022 Piotr Stawiszyński 2022-04-22 11:37:54
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0358 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0358 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-04-22 09:03:40
Wyniki konkursu SARP nr 1020 jednoetapowego, realizacyjnego, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:59:49
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegający na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko" Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:33:52
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegający na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko" Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:33:20
Sesja XLVIII - 28.04.2022 Piotr Stawiszyński 2022-04-21 13:42:15
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 kwietnia 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-04-21 12:20:19
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 120/25 o pow. 1,3342 ha położoną w miejscowości Kusowo, obręb Płaszewko, gm. Justyna Zbijowska 2022-04-21 08:51:46
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-04-20 10:55:28
Zatwierdzony raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka. Piotr Stawiszyński 2022-04-20 10:27:24
MPZP Strzelinko-Gałęzinowo Piotr Stawiszyński 2022-04-15 11:48:14
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Energetyka S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego- rowu odwadniającego oraz wykonania urządzeń wodnych na działce nr 90 obręb Grąsino, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-15 11:13:40
MPZP Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2022-04-15 09:02:24
MPZP Bierkowo Zachód Piotr Stawiszyński 2022-04-15 08:59:05
MPZP Bierkowo Wschód Piotr Stawiszyński 2022-04-15 08:53:40
MPZP Bukówka Piotr Stawiszyński 2022-04-15 08:46:09
Punt kontaktowy IOD w Straży Gminnej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-14 14:15:45
Anna Suder - Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk - koordynator Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:39:31
Anna Suder - Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk - koordynator Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:38:57
Odpowiedź z dnia 12.04.2022 - dot. liczby uchodźców z Ukrainy Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:29:37
Wniosek z dnia 07.04.2022 - dot. liczby uchodźców z Ukrainy Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:28:31
Odpowiedź z dnia 31.03.2022 - dot. funkcjonowania Funduszu Sołeckiego Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:25:50
Wniosek z dnia - dot. funkcjonowania Funduszu Sołeckiego Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:24:54
MPZP Warblewo Piotr Stawiszyński 2022-04-14 09:40:20
MPZP Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-04-14 09:29:51
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-04-13 10:57:45
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 21.04.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-04-13 08:27:06
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B". Piotr Stawiszyński 2022-04-12 13:48:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-04-12 09:12:47
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk", Piotr Stawiszyński 2022-04-12 09:11:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-04-12 08:57:32
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk", Piotr Stawiszyński 2022-04-12 08:52:31
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk", Piotr Stawiszyński 2022-04-12 08:44:24
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 30 i 31 marca 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-04-11 12:32:37
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 Piotr Stawiszyński 2022-04-07 14:32:10