Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 14:31:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" planowanego do realizacji na dz. nr 175/4 w obrębie Gałęzinowo w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 13:40:07
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" planowanego do realizacji na dz. nr 175/4 w obrębie Gałęzinowo, na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 13:37:53
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" planowanego do realizacji na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 10:00:04
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06. kwietnia 2022 roku wydano decyzję GB.6730.24.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego, na działce nr 193/14 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:52:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 06 kwietnia 2022 roku zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji nr GB.6733.70.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/26, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:49:11
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 255/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kusowo". Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:07:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:04:17
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie do czterech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 132/2, obręb Płaszewko (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:02:19
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.25.13.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej "Głobino 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 213; 214/3; 214/5; 216/1" Piotr Stawiszyński 2022-04-06 12:57:16
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-04-06 12:32:52
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.36.13.2020 o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B" Piotr Stawiszyński 2022-04-05 14:50:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na działce nr 208/10, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-04 12:48:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.8.14.2020 w dniu 1 kwietnia 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 3 o mocy do 15,4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Strzelinko, dz. nr 214/1, 214/3, 216/2, 217/2, 217/1, gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-04-04 12:16:47
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o niezałatwieniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-03-31 15:14:13
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLVI/2022 z dnia 9 marca 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-03-31 12:19:21
Obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOC.6320.5.2022.AW/JD z dnia 15.03.2022 w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 dolina Słupi PLH220052 i Nowa BRDA PLH220078 Piotr Stawiszyński 2022-03-30 14:44:50
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-03-30 14:39:15
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 marca 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.31.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-03-30 14:33:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działki 619/2, obręb 0019 Płaszewko gm. Słupsk województwo pomorskie". Piotr Stawiszyński 2022-03-30 14:29:34
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-03-30 13:20:50
Obwieszczenie. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 22 marca 2022 r., znak: INZ.8103.41.2022.AD, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca) - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2022-03-29 12:52:42
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 376/2 o pow. 0,0278 ha (dr) i cenie wywoławczej 11.120,00 złotych położoną w miejscowości Siemianice, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00121700/0. Justyna Zbijowska 2022-03-29 11:37:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 99/6, 115, 130/1, 544 położonych obrębie Gałęzinowo, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek nr 531, 532, 533, 534. Piotr Stawiszyński 2022-03-28 15:07:31
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 39/10 o pow. częściowej 0,0260 ha, położona w obrębie Bruskowo Małe (skład nieruchomości: PsIV-0,0260 ha), Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:18:04
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0494 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0494 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce; część działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,0420 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0420 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:16:30
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 217 o pow. częściowej 0,0075 ha, (skład nieruchomości: B-0,0075 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:12:57
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 40/4 o pow. częściowej 0,097 ha, (skład nieruchomości: Br-RV-0,0970 ha), położona w obrębie geodezyjnym Lubuczewo Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:08:15
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 168/1 o pow. częściowej 0,0180 ha, położona w obrębie Strzelino Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:05:09
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 158/32 o pow. częściowej 0,0018 ha, (skład nieruchomości: B-0,0018 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wiklino Piotr Stawiszyński 2022-03-28 09:02:13
Sesja XLVII - 28.03.2022 Piotr Stawiszyński 2022-03-28 07:09:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej, na działkach nr 264, 258, 265, obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-25 11:33:49
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-03-24 15:02:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ul. Polnej w Siemianicach - inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 175/1, 175/3, 176/1, 176/2, 213, 225/3, 226, 231, 248, 260/2, 262/6 i 291 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 14:25:37
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna 246/1, obręb Gać, gmina Słupsk, KW SL 1S/00035624/3, w celu wykonania badań geologicznych dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 220/400kV wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II Piotr Stawiszyński 2022-03-24 14:10:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie chodnika i kanału technologicznego, na działce nr 149 obr. Bruskowo Małe gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 13:22:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 56, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 70/1 obręb Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 13:10:58
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 177; 178 (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" - projekt Krępa Słupska I. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 12:53:34
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 marca 2022r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali widowiskowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-03-24 08:59:08
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 7 w Kusowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00103543/9. Justyna Zbijowska 2022-03-24 08:39:38