Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 maja 2024 r. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wraz z przebudową dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce - Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2024-04-05 10:19:16
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Piotr Stawiszyński 2024-04-05 08:37:11
Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Piotr Stawiszyński 2024-04-05 08:23:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 11 i 12.04.2024 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w pok. Nr 14 Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-04-04 17:59:53
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak RB.6220.5.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo", na wniosek SUN BIERKOWO Sp. z o.o., decyzja została wpisana pod nr 10/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2024-04-04 11:56:00
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RB.6220.5.12.2023 w dniu 04 kwietnia 2024 r. na wniosek SUN BIERKOWO Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-04-04 11:53:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.04.2024 r., znak RB.6220.5.12.2023 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-04-04 11:51:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.3.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ulicy Parkowej w miejscowości Gałęzinowo (droga publiczna nr 119018G) wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach nr 178/1, 178/2 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-03 14:38:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6730.9.2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 27/10 obręb Bruskowo Wielkie, gmina Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-04-03 13:36:04
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1108G i 1111G w miejscowości Wielichowo na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo. Piotr Stawiszyński 2024-04-03 13:32:39
Wójt Gminy Redzikowo zgodnie z art. 10 Kpa zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo". Piotr Stawiszyński 2024-04-02 14:55:39
Wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu na skalowanie innowacji społecznej pn. "Wygrana rodzina" w ramach Konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 ogłoszonego w dniu 19 lutego 2024 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Priorytet V Innowacje społeczne, Działanie 5.1 Innowacja społeczna (innowacyjne działania społeczne) Piotr Stawiszyński 2024-04-02 14:46:47
Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie dla wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-28 12:45:52
Prezydent Miasta Słupska zawiadamia o wydaniu postanowienia prostującego błędy i omyłki pisarskie w wydanej przez siebie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2024 dla przedsięwzięcia pn: "Utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działek o nr ew. 706 i 707 obręb 22 Miasta Słupska" Piotr Stawiszyński 2024-03-28 12:29:34
Katarzyna Rodziewicz - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2023 Piotr Stawiszyński 2024-03-28 10:25:39
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Bruskowo Małe, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-28 09:46:14
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 13.03.2024 r. rokowań na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Redzikowo, ul. Sportowa 34, Słupsk. Justyna Zbijowska 2024-03-28 08:32:02
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2024 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-03-28 08:30:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 18 i 19 w gminie Redzikowo Wojciech Kurczyk 2024-03-28 08:26:03
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.15.2023 z dnia 26.03.2024 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)" Piotr Stawiszyński 2024-03-26 17:08:50
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.15.2023 z dnia 26.03.2024 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)" Piotr Stawiszyński 2024-03-26 17:05:57
Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.15.15.2023 z dnia 26.03.2024 r. dla przedsięwzięcia "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)" Piotr Stawiszyński 2024-03-26 17:03:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 26 marca 2024 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, gmina Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-26 16:41:14
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-03-26 16:36:53
Uchwała nr 102/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-25 16:48:42
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2024-03-25 16:41:59
Obwieszczenie Starosty Słupskiego informujące o wydaniu w dniu 13 marca 2024 r. decyzji nr 119/2024 udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą; inwestycja jest zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Redzikowo na działkach nr: 112/4, 112/3, 128/15, 113/1, 114/1, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/5, 84/6 i 85/1 oraz w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Redzikowo na działkach nr: 307, 306, 305, 303, 302/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 392/2, 391, 434, 316/1, 317, 322, 448, 450 i 324. Piotr Stawiszyński 2024-03-25 16:36:23
WYKAZ. Wójt Gminy Redzikowo wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 127/4 o pow. 0,0073 ha (B), zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00124642/6, położoną w miejscowości Kusowo, obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-03-25 09:02:28
WYKAZ. Wójt Gminy Redzikowo wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Bydlino, oznaczone od nr 127/1 do nr 127/7, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2024-03-25 09:00:27
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 18.300,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-03-25 08:58:47
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, oznaczonych od nr 37/8 do nr 37/12, 37/14, od nr 37/16 do nr 37/20, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2024-03-25 08:55:23
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2024-03-25 08:53:09
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2024-03-25 08:51:06
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 534 o pow. częściowej 0,0024 ha (skład nieruchomości: dr-0,0024 ha), położona w obrębie Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2024-03-25 08:07:06
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 17 o pow. 0,76 ha (skład nieruchomości: Tr-0,76 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2024-03-25 08:04:27
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 184/6 o pow. częściowej 0,0100 ha (skład nieruchomości: RIVa-0,0100 ha), położona w obrębie geodezyjnym Siemianice Piotr Stawiszyński 2024-03-25 08:01:00
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/60 o pow. częściowej 0,0565 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,0565 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2024-03-25 07:56:57
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy są nw. działki: Nr 292 o pow. 0,32 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,20, Br-RIVb-0,12 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00036459/2, położona w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno; Nr 372 o pow. 0,13 ha (skład nieruchomości: ŁIV-0,13 ha) dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00102006/6, położona w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2024-03-25 07:53:41
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez KONMET Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na terenie działki nr 251/40, obręb Włynkówko, gmina Redzikowo - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-03-22 13:17:27
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez KONMET Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na terenie działki nr 251/40, obręb Włynkówko, gmina Redzikowo - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-03-22 13:15:56