Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:32:33
I kwartał 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:32:16
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2022-04-29 08:28:32
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki nr 555/3 o pow. 2,8714 ha (RIVa, RV) i cenie wywoławczej 1.150.000,00 oraz nr 555/4 o pow. 1,3622 ha (RIVa, RIVb) i cenie wywoławczej 545.000,00 złotych, położone w obrębie geodezyjnym Bierkowo, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00071834/2. Justyna Zbijowska 2022-04-28 14:53:02
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną składającą się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położoną w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-04-28 14:50:08
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 289/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Siemianicach". Piotr Stawiszyński 2022-04-28 14:17:30
Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu pierwszej aktualizacji, i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2022-04-28 12:21:20
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr XLVII/2022 z dnia 28 marca 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2022-04-27 13:38:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez ... Pełnomocnika Nadleśnictwa Ustka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586". Piotr Stawiszyński 2022-04-27 13:14:57
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-27 13:12:30
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 222/1 (RVI, B) o pow. 0,0223 ha i cenie nabycia 6.884,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00091651/1 położoną w miejscowości Wrzeście, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-04-27 10:25:49
WKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczone jako działki nr 178/40, 178/41, 178/42, 178/43, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00028130/1 położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-04-27 10:23:41
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2022-04-26 08:39:36
Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie, Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jezierzycach, Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" we Wrześciu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach. Piotr Stawiszyński 2022-04-26 08:02:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania postanowienia opiniującego projekt robót geologicznych dla przedsięwzięcia pn: "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca)" stanowiącej element wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. na terenie Gminy Ustka i Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 16:32:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk w sprawie wydania postanowienia opiniującego projekt robót geologicznych dla przedsięwzięcia pn: "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca)" stanowiącej element wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. na terenie Gminy Ustka i Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 16:15:30
Zawiadomienie-Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450". Piotr Stawiszyński 2022-04-25 15:01:22
Zawiadomienie-Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450". Piotr Stawiszyński 2022-04-25 15:00:36
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Potegowo Mashav Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Bukówka" Piotr Stawiszyński 2022-04-25 11:32:19
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr WI-III.747.1.1.2022.OM o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 246/1, obręb Gać, gmina Słupsk, KW SL 1S/00035624/3, w celu wykonania badań geologicznych dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 220/400kV wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzyszącą - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 11:28:48
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słupsk na dzień 31.12.2021r. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 11:12:18
2021 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 11:11:05
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.98.2022.VII z dnia 21.04.2022 r. informujące o wszczęciu przez Starostę postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 40921 Redzikowo 2 wraz z wew. instalacją zasilania egzoenergetyczna działce nr 535, 534, 533 w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 11:07:39
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.98.2022.VII z dnia 21.04.2022 r. informujące o wszczęciu przez Starostę postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 40921 Redzikowo 2 wraz z wew. instalacją zasilania egzoenergetyczna działce nr 535, 534, 533 w miejscowości Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2022-04-25 11:06:47
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:27:05
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:25:23
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 24/25 (Bp) o pow. 1297 m2 i cenie wywoławczej 104.110,00 złotych położonej w miejscowości Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:23:27
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Bydlino, oznaczonej nr 2/322 (RIVb) o pow. 0,1726 ha i cenie wywoławczej 103.600,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:20:01
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położoną w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:17:29
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:15:12
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 - klasa użytków Bp, o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 134.400,00, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:12:29
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wrzeście, oznaczonej nr 117/2 - klasa użytków Bp, o pow. 5213 m2 i cenie wywoławczej 134.400,00, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00067919/1. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:12:15
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 56.200,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:09:18
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonych nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:06:05
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Karzcinie, oznaczonej nr 113/6 o pow. 0,6106 m2 i cenie wywoławczej 103.300,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00032748/7. Justyna Zbijowska 2022-04-25 10:04:06
Uchwała NR 2/IV/2022 Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie podjęcia decyzji, dotyczącej przeznaczenia budżetu Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk w roku 2022 Piotr Stawiszyński 2022-04-22 11:39:35
Uchwała NR 1/IV/2022 Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk w roku 2022 Piotr Stawiszyński 2022-04-22 11:37:54
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0358 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0358 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-04-22 09:03:40
Wyniki konkursu SARP nr 1020 jednoetapowego, realizacyjnego, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:59:49
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegający na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko" Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:33:52