Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.2.2023.MM(3) z dnia 03 kwietnia 2023 r. dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji oulsi w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Duninowo-Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-04-05 08:23:48
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LII/600/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2023-04-04 08:38:45
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 30/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 07 lutego 2023 r. złożonego przez Farma Wiatrowa Dębnica Kaszubska Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki 162 w obrębie Krępa w gminie Słupsk", planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-04-03 14:11:13
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. księgowości budżetowej. Piotr Stawiszyński 2023-03-29 11:31:54
Zamówienia publiczne -aktualne (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-03-28 12:18:59
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 38/1 o pow. 0,1006 ha (skład nieruchomości - Br-RIVb-0,1006 ha) położona w obrębie Grąsino Piotr Stawiszyński 2023-03-27 15:01:06
Wykaz, Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0493 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 194 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0493 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:58:57
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,0300 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 5 (skład nieruchomości: RIVb-0,0300 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:56:51
Zawiadomienie. Zwołuje się IV Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) na godzinę 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:48:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym położonych w obrębie Bierkowo, Gać, Swołowo Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:43:28
Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy Gminy Piotr Stawiszyński 2023-03-27 14:32:25
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-03-27 11:39:11
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:15:32
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Bydlino oznaczonych nr 126/1 oraz nr 126/2, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:12:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:05:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:03:07
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 10:01:23
Ogłoszenie o przetagu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:59:33
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:57:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1151 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:55:53
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działka nr 12/4 o pow. 0,0253 ha (ŁV) oraz jako działka nr 12/5 o pow. 0,0634 ha (ŁV), zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00091101/1, położone w miejscowości Bruskowo Małe, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:44:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 113/5 o pow. 0,1220 ha (RVI) i cenie wywoławczej 55.000,00 złotych, położoną w obrębie geodezyjnym Karzcino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036457/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:38:51
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 13A położony w budynku nr 13 w miejscowości Warblewo. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:33:12
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku położonym przy ulicy Głównej 8 w miejscowości Jezierzyce. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:25:30
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 147/6 o pow. 4,7382 ha, nr 165/2 o pow. 0,1349 ha, położone w miejscowości Włynkówko, obręb Włynkówko, gm. Słupsk przeznaczone do oddania w użyczenie. Justyna Zbijowska 2023-03-27 08:43:16
Wyniki przetargów z dnia 24.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 08:37:45
Wyniki przetargów z dnia 22 i 23.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 08:37:25
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23.03.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez w dniu 16.03.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:46:19
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23.03.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez w dniu 16.03.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:42:03
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę MARKOS Sp. z o.o. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:08:52
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu 07.03.2023 r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o., Głobino ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:05:33
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 21 marca 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-03-23 07:26:49
Uchwała Nr LX/666/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-03-23 07:25:07
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-22 10:28:12
Sesja LXI - 28.03.2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-21 12:44:36
Sesja LXI - 28.03.2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-21 12:37:29
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 marca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-03-21 12:36:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 115, 597 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-20 16:48:30
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 14 marca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.162.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Bukówka o mocy do 30 MW, na działce nr 234/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-20 12:15:44
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 21.03.2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-03-20 12:06:56