Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:17:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:16:53
Ankieta konsultacyjna Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:16:07
Uchwała NR LXV/725/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:15:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 ROKU o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:13:36
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-08-18 08:58:21
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-08-18 08:56:19
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 ROKU o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 08:33:36
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JS FABRYKA PRZEKŁADNI Sp. z o.o k. w Bierkowie (powiat słupski) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie oczyszczonych w separatorze lamelowym wód opadowych, roztopowych pochodzących z dachów, placów, dróg i parkingów działającej instalacji do rowu w działce nr 459 obręb Bierkowo istniejącym wylotem w skarpie rowu poprzez kolektor deszczowy DN250. Piotr Stawiszyński 2023-08-16 14:03:01
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-16 13:25:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3 obręb ewidencyjny Strzelinko oraz na działce nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 13:03:04
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 08.08.2023 r. informujące o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. decyzji nr 450/2023 udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Bukówka o mocy 29.99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 234/4 obr. Lubuczewo. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 12:34:33
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-11 12:03:27
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:48:40
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:46:35
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:44:27
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:41:57
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:36:51
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:36:35
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:35:54
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-10 15:28:50
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-10 14:20:34
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Piotr Stawiszyński 2023-08-09 14:28:20
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-09 13:06:54
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-09 13:04:25
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Stawiszyński 2023-08-09 12:58:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działce nr 208 obręb ewidencyjny Strzelinko, na działkach nr 246, 245, 247, 128/14, 248, 122/4, 123/2, 124/2, 124/1, 237, 230, 102/4, 102/2, 101, 100, 99/2, 99/4, 99/3, 98, 97, 96, 95, 228, 81, 227, 168/1, 271, 272, 167, 166 obręb ewidencyjny Bruskowo Wielkie, oraz na działce nr 97 obręb ewidencyjny Bruskowo Małe, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-08 08:47:13
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2023-08-07 16:19:41
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2023-08-07 16:17:53
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Inwestora - JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. k., Bierkowo ul. Grodzka 147, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym - socjalno - ekspozycyjnym, na działkach gruntu o nr ewidencyjnych 243/7; 243/8; 243/9; 243/15 (obręb ewidencyjny Bierkowo) w miejscowości Bierkowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2023-08-07 14:55:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej SN/NN 15/0,4 kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w celu zasilenia budynków wielorodzinnych w m. Kusowo, na działkach nr 120/16 i 127/2 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-03 15:00:56
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanału technologicznego, linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezierzyce, w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-08-03 13:19:10
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-08-03 13:02:34
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa dróg gminnych w miejscowości Krępa Słupska, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-08-03 13:00:40
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak RB.6220.9.15.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa - Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk". Decyzja została wpisana pod NR 49/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search Piotr Stawiszyński 2023-08-02 07:59:29
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Krępa - Słupsk zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 174/3, 174/10, 174/14 w miejscowości Krępa, na terenie gminy Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-08-02 07:57:12
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-01 12:09:24
Wyniki przetargów z dnia 28 i 29 czerwca 2023 r.. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-07-28 13:03:00
Wyniki przetargów z dnia 19.07.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-07-28 13:02:52
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-07-28 09:40:16