Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kadencja 2023-2025 Piotr Stawiszyński 2024-02-26 12:10:11
Wykaz. Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 63/10 o pow. częściowej 0,0500 ha (skład nieruchomości: B-0,0500 ha), położona w obrębie Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2024-02-26 12:09:10
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Redzikowo na stanowisko ds. budownictwa Piotr Stawiszyński 2024-02-26 12:05:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonych od nr 167/337 do nr 167/368 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2024-02-26 08:13:18
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo, obręb Gałęzinowo, gm. Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-02-26 08:10:37
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2024-02-26 08:05:28
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza II rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Strzelinko, obręb Strzelinko, gm. Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-02-26 07:56:04
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 lutego 2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.29.2023.NM o zakończeniu zbierania materiałów w postępowaniu administracyjnym. Piotr Stawiszyński 2024-02-23 12:54:20
Decyzja z dnia 22 lutego 2024 roku, znak OS.6220.11.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", wydana na wniosek Mariusza Chyła, pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 5/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-02-22 13:12:37
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2024 roku wydana została decyzja znak OS.6220.11.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", na wniosek Mariusza Chyła pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 5/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-02-22 13:09:56
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.11.10.2023 w dniu 22 lutego 2024 r. na wniosek Pana Mariusza Chyła, Pełnomocnika Gminy Redzikowo, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", na terenie Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-02-22 12:47:26
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 roku. Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-02-21 13:28:53
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej Piotr Stawiszyński 2024-02-21 13:26:16
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.33.2023.NS.d z dnia 16.02.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo -nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353" (ze słupem) (Inwestycja). Piotr Stawiszyński 2024-02-21 12:39:16
Sesja LXXIII - 28.02.2024 Piotr Stawiszyński 2024-02-21 12:09:31
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2024.AM.c z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". Piotr Stawiszyński 2024-02-20 14:04:17
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19.02.2024 r. znak WI-III.747.2.11.2023.MB o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych. Piotr Stawiszyński 2024-02-20 14:02:23
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 28 lutego 2024 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2024-02-20 12:18:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19.02.2024 r. znak WI-III.747.2.11.2023.MB o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych. Piotr Stawiszyński 2024-02-20 12:13:36
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.7.2024.AM.c z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". Piotr Stawiszyński 2024-02-19 16:15:04
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 27.02.2024 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie. Piotr Stawiszyński 2024-02-19 16:11:25
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-02-19 16:04:02
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 73/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk". Piotr Stawiszyński 2024-02-19 15:55:20
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Redzikowo na stanowisko ds. energii odnawialnej Wojciech Kurczyk 2024-02-19 14:36:36
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.4.2024.EB.c z dnia 13.02.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej farmy Wiatrowej NFW Bałtyk III - odcinek lądowej infrastruktury przyłączeniowej". Piotr Stawiszyński 2024-02-16 13:23:41
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-16 13:17:02
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pełnomocnika Inwestora - Pana Michała Zasada, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)". zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 14:19:19
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2024 r. Wójt Gminy Redzikowo wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (oo14) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-02-13 14:17:11
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:28:51
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:25:58
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:23:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 20.02.2024 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:20:42
Zbiór uchwał Rady Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:13:58
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:12:53
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:12:12
Zbiór uchwał Rady Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:11:01
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-13 13:09:41
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Piotr Stawiszyński 2024-02-12 15:31:05
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o wydaniu obwieszczenia przez Wójta Gminy Damnica znak PPŚr.6220.8.2023 z dnia 08.02.2024 r. dotyczącego udziału społeczeństwa oraz zakończenia zbierania dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Sąborze I", "Sąborze II" na działce ew. nr 184/1; 185; 190; 191; 192; (obręb 0012) w obrębie ew. Sąborze, gmina Damnica oraz na działce o nr ew. 6 obręb (0035) w obrębie ew. Wieszyno, gmina Redzikowo, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2024-02-12 15:28:21
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych i magazynów energii Piotr Stawiszyński 2024-02-09 10:43:20