Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:42:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 08.02.2023 r. na godz. 10.45 wyjazdowe posiedzenie komisji. Omówienie pozostały punktów porządku posiedzenia odbędzie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-02-01 10:39:08
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-30 15:46:29
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-30 12:51:55
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-30 10:00:04
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.152.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 8 MW, na części działki nr 71 i 72, położonej w obrębie geodezyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:56:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 4/2023. Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:53:22
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.37.19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" Piotr Stawiszyński 2023-01-27 12:49:56
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2023-01-26 09:57:25
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2023-01-26 09:50:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udostępnienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-26 08:45:14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 Piotr Stawiszyński 2023-01-26 08:43:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 3/2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-25 11:55:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.21.22.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 193 obręb Lubuczewo" Piotr Stawiszyński 2023-01-25 11:48:56
Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.01.2023 r. znak AP-4.7842.6.2022.MM(2) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geologicznych i określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, w związku z wykonaniem prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji dla zadania: "Modernizacja linii 400 kV Dunowo - Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-01-23 16:45:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20.01.2023 r. znak WI-IV.7840.3.31.2022.ESD o wydaniu decyzji uchylającej decyzje Starosty Słupskiego nr 394-5/16/18/20/2022 z dnia 08.12.2022 r. i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Piotr Stawiszyński 2023-01-23 16:43:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, na działkach nr 115 i 597 w obrębie ewidencyjnym Gałęzinowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-23 11:47:45
Informuję, że obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych z działki 112/6 i 113/3 do rowu w działce 113/3 obręb Bruskowo Małe, wygasło z dniem 20.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-23 11:42:53
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP Piotr Stawiszyński 2023-01-19 14:08:42
Konsultacje społeczne 2023 - zmiana granic administracyjnych Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:40:02
Uchwała Nr LIII/605/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:36:53
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:36:05
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:35:45
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:34:10
Konsultacje społeczne 2023 - zmiana granic administracyjnych Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:33:47
Konsultacje społeczne 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:33:21
Wyniki konsultacji pozarządowych 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:33:02
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-19 13:32:41
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 19.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-19 11:13:16
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 19.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-19 11:10:18
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 27/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo - Wieszyno" Piotr Stawiszyński 2023-01-19 08:43:14
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2023-01-19 08:41:09
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 98/11 o pow. częściowej 0,2139 ha (skład nieruchomości: RIVa-0,0235 ha, Br-RIVa-0,1806 ha, LsIV-0,0098ha) położona w obrębie geodezyjnym Redęcin Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:36:34
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2023 r. wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Instalacji fotowoltaicznej Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:32:58
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2023 roku wydał postanowienie znak RB.6220.2.13.2022.AW o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i 109/8" na terenie Gminy Słupsk, postępowania prowadzonego na wniosek FRONTDEVELOPER.PL Usługi programistyczne Igor Springer. Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:30:17
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 39/10 o pow. częściowej 0,0063 ha (skład nieruchomości: RIVa-0,0063 ha), położona w obrębie Bruskowo Małe Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:26:40
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu są pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 160 m2 położone w miejscowości Gać, posadowione na nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki Nr 7/3 dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00035568/2 Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:25:43
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: działka Nr 59/1 o pow. 1,18 ha (skład nieruchomości: RIVa-0,43 ha, RIV-0,38 ha, PsIV-0,37 ha) położona w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo; działka Nr 207/3 o pow. 0,1962 ha (skład nieruchomości: PsIII-0,1962 ha), położona w obrębie geodezyjnym Bierkowo Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:24:22
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: działka Nr 156/4 o pow. 0,0036 ha, (skład nieruchomości: Bi-0,0036 ha); działka Nr 156/5 o pow. 0,0161 ha, (skład nieruchomości: dr-0,0161 ha); działka Nr 156/6 o pow. 0,2609 ha, (skład nieruchomości: Bp-0,2609 ha), położone w obrębie geodezyjnym Warblewo Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:21:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: działka Nr 41/1 o pow. 2,75 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,92 ha, ŁIV-1,47 ha, PsIV-0,33 ha, W-ŁIV-0,03 ha; działka Nr 149/2 o pow. 0,98 ha (skład nieruchomości: ŁIV-0,48 ha, ŁV-0,50 ha), położone w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno Piotr Stawiszyński 2023-01-18 14:20:06