Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Podatek od środków transportowych. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:03:50
Podatek od nieruchomości. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:03:14
Podatek leśny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:02:30
Podatek rolny. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:01:17
Aktualne stawki podatków na 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 08:00:28
Aktualne stawki podatków na 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 07:59:20
Projekt Programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 07:58:02
Plan audytu na rok 2023. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 07:52:04
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 07:49:37
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.132.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 1 MW, na działce nr 175/4 położonej w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-21 07:46:18
Sesja LIV - 29.11.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-19 12:59:05
Sesja LIII - 28.10.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-19 12:56:55
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-12-19 12:40:41
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-12-19 11:53:26
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275 o pow. 3,31 ha i cenie wywoławczej 2.400.000,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00029943/0, położonej w obrębie geodezyjnym Siemianice. Justyna Zbijowska 2022-12-19 08:08:40
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki od nr 158/45 do nr 158/75 (Bp) oraz nr 158/124 (dr) o łącznej powierzchni 4,7906 ha i cenie wywoławczej 3.231.610,00 złotych netto, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2022-12-19 08:06:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.31.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. informującego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ulicp dla zamierzania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SLU4901A na dz. nr 45 obr. Grąsino. Piotr Stawiszyński 2022-12-16 11:04:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.30.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. informującego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ulicp dla zamierzania polegającego na budowie linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz siecią teleinformacyjną na działkach w Bierkowie i Bruskowie Wielkim. Piotr Stawiszyński 2022-12-16 10:59:35
Obwieszczenie dodatkowego polowania planowanego do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Darzbór" Piotr Stawiszyński 2022-12-14 09:29:32
Wojewoda pomorski podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska". Piotr Stawiszyński 2022-12-12 13:36:10
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o., ul. Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 00-0073 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2022-12-12 13:34:14
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 grudnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.23.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie" Piotr Stawiszyński 2022-12-09 11:17:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 160/5; 234/4; 234/2; obręb 0017 Lubuczewo, gmina Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 76/2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-09 11:13:51
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym projektów do Strategii ZIT MOF Słupsk - Ustka. Piotr Stawiszyński 2022-12-09 09:13:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 08 grudnia 2022 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 266/2, 265 obręb geodezyjny Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk oraz na działkach nr 247/2 40, 122/3, 209 obręb geodezyjny Bierkowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-09 09:03:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.13.2022.EL-i z dnia 07.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 29 listopada 2022 r. decyzji 169/2022/EL zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica wraz z infrastrukturą niezbędną dla jej obsługi. Piotr Stawiszyński 2022-12-08 12:32:17
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że w dniu 07 grudnia 2022 roku tutejszy organ wydał postanowienie GB.6730.147.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji GB.6730.147.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działkach nr 95/3, 718/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 13:01:15
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06 grudnia 2022 roku wydano decyzję GB.6730.147.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 95/3, 718/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 12:58:23
Protokół z kontroli prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-12-07 12:25:44
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na czas określony Piotr Stawiszyński 2022-12-07 12:15:54
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko strażnika Straży Gminnej. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 10:36:01
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 13.12.2022 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 10:22:08
Odpowiedź z dnia 01.12.2022 - dot. kąpielisk Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:59:53
Wniosek z dnia 30.11.2022 - dot. kąpielisk Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:58:55
Zawiadomienie. Zwołuje się II Sesję Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji na dzień 7 grudnia 2022 r. (środa) na godzinę 11:00 w Zagrodzie nr 5 w Swołowie. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:53:12
Uchwała Nr 3/II/2022 Rady Seniorów Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:52:03
Uchwala Nr 2/II/2022 Rady Seniorów Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:50:54
Uchwała Nr 1/II/2022 Rady Seniorów Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:49:41
Scenariusz I Sesji II Kadencji Rady Seniorów Gminy Słupsk zwołanej na dzień 10 listopada 2022 r. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:47:13
Zawiadomienie. Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk, która odbędzie się 12 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34. Piotr Stawiszyński 2022-12-07 08:42:22