Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 101 o pow. 1747 m2 i cenie wywoławczej 56.200,00 złotych, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00036455/4. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:48:06
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:46:18
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:16:23
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:15:54
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/40 o pow. 0,0328 ha (RIVb) i cenie wywoławczej 20.200,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00116584/2. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:13:26
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:10:32
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.9.2022 wydana w dniu 26 sierpnia 2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586" Piotr Stawiszyński 2022-08-26 13:45:07
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.15.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586" Piotr Stawiszyński 2022-08-26 13:42:37
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.9.2022 w dniu 26 sierpnia 2022 r. na wniosek ... dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi leśnej nr 162 (185) w leśnictwie Siemianice i Machowino o długości 3586 m, w km 0+000 - 3+586", na terenie Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-08-26 13:37:45
Sesja LI - 30.08.2022 Piotr Stawiszyński 2022-08-25 13:50:21
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 30 sierpnia 2022 r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-08-25 12:49:57
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo, obręb Gałęzinowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-08-25 10:56:57
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo, obręb Gałęzinowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-08-25 10:24:31
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. znak WI-III.747.1.21.2022.EB.h o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości... Piotr Stawiszyński 2022-08-24 10:55:34
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 577/2022 z dnia 18 sierpnia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi (ul. Przemysłowej) wraz z budową placu do zawracania, oświetlenia oraz kanału technologicznego na działkach nr 115/22 i 578/4 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-08-22 15:07:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 267/1 o pow. 0,0433 ha (d) i cenie wywoławczej 11.000,00 złotych położonej w miejscowości Bruskowo Wielkie, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00000787/9. Justyna Zbijowska 2022-08-22 14:12:06
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 26.08.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-08-19 14:00:33
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 26.08.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-08-19 13:58:10
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 26.08.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-08-19 08:45:12
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek ..., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2022-08-18 13:25:33
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek ..., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonaniu urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk" - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. Piotr Stawiszyński 2022-08-18 13:24:29
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.28.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo", na wniosek ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 61/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2022-08-17 15:32:29
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.28.11.2021 w dniu 17 sierpnia 2022 r. na wniosek ENIGA Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo". Piotr Stawiszyński 2022-08-17 15:30:42
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.28.11.2021 z dnia 17.08.2022 r. "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" na dz. 175/4 w obrębie geodezyjnym Gałęzinowo, gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-08-17 15:26:54
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. wszczęte zostało ponownie postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B", po uzupełnieniach do raportu OOS z dnia 15.07.2022 r.. Piotr Stawiszyński 2022-08-16 12:19:20
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.20.8.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-08-11 13:23:42
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.20.7.2022 w dniu 11 sierpnia 2022 r. na wniosek Pana Andrzeja Opalińskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-08-11 13:21:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.20.7.2022 z dnia 11.08.2022 r. "Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1 i 180/2 oraz części działki 178 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-08-11 13:19:09
Urząd Gminy Słupsk poszukuje osoby na stanowisko sekretarki Wojciech Kurczyk 2022-08-10 14:35:45
Odpowiedź z dnia 01.08.2022 - dot. podatków w budżecie JST w 2021r. Piotr Stawiszyński 2022-08-09 09:40:51
Wniosek z dnia 28.07.2022 - dot. podatków w budżecie JST w 2021r. Piotr Stawiszyński 2022-08-09 09:36:00
Odpowiedź z dnia 29.07.2022 - dot. konferencji w sprawie przyszłości europy Piotr Stawiszyński 2022-08-09 09:18:12
Wniosek z dnia 18.07.2022 - dot. konferencji w sprawie przyszłości europy Piotr Stawiszyński 2022-08-09 09:17:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Karwina liniami WN 110 kV... Piotr Stawiszyński 2022-08-05 11:25:22
Plan działania na lata 2022 - 2023 Piotr Stawiszyński 2022-08-04 13:18:30
8. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Piotr Stawiszyński 2022-08-04 13:14:49
8. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Piotr Stawiszyński 2022-08-04 13:13:22
8. Realizacja planu działania Piotr Stawiszyński 2022-08-04 13:12:56
7. Plan działania na lata 2022 - 2023 Piotr Stawiszyński 2022-08-04 13:12:30
Wyniki przetargów z dnia 07.07.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-07-29 13:56:07