Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/13 o pow. częściowej 0,0045 ha (skład nieruchomości: B-0,0025 ha, RV-0,0020 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2024-01-29 12:43:08
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 44/13 o pow. częściowej 0,0820 ha (skład nieruchomości: B-0,0820 ha), położona w obrębie geodezyjnym Stanięcino Piotr Stawiszyński 2024-01-29 12:40:57
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, oznaczonych od nr 37/8 do nr 37/12, 37/14, od nr 37/16 do nr 37/22, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036459/2. Justyna Zbijowska 2024-01-29 10:19:50
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położonej w miejscowości Strzelino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:17:59
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:16:05
WYKAZ nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Redzikowo, przeznaczonej do sprzedaży. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:13:32
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:10:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 251/77 o pow. 0,3217 ha (dr) oraz nr 251/39 o pow. 0,1437 ha (Ba) i łącznej cenie wywoławczej 302.000,00 złotych, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00034200/8. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:07:28
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 60.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2024-01-29 09:00:54
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., reprezentowanego przez Panią Martę Srokosz, nr O-ID/MK/21/11/2023, z dnia 21 listopada 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych, w związku z realizacją inwestycji pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353", dla działek nr: 36/6 (KW SL1S/00066348/0), 36/7 (KW SL1S/00066348/0), 36/8 (KW SL1S/00066348/0), obręb 0026 Strzelino w gminie Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). Piotr Stawiszyński 2024-01-26 13:17:34
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych kierownictwa urzędu Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:54:10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. cyberbezpieczeństwa Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:51:51
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. farm wiatrowych i fotowoltanicznych Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:47:16
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. młodzieżowej rady Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:45:27
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielająca pozwolenia wodnoprawnego RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o., ul. Deotymy 21, 76-200 Słupsk na wykonanie urządzeń wodnych - zbiornika odparowalno-chłonnego wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej i drenaży na terenie lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400kV (działka nr 246/4 obręb ewidencyjny Gać, gmina Redzikowo, województwo pomorskie oraz na i usługę wodną - odprowadzanie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego, tj. ww. zbiornika odparowalno-chłonnego. Piotr Stawiszyński 2024-01-24 13:23:06
Postanowienie nr 67/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie zmian w podziale Gminy Redzikowo na stałe obwody głosowania Piotr Stawiszyński 2024-01-24 11:17:02
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.1.32.2023.AM.i z dnia 19 stycznia 2024 roku o wydaniu w dniu 18 stycznia 2024 roku decyzji WI-III.747.1.32.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II". Piotr Stawiszyński 2024-01-24 11:04:19
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo z dnia 23 stycznia 2024 r. informujące osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o wydaniu w dniu 23.01.2024 r. decyzji GB.6730.142.2023 decyzji wz dla zamierzenia nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 obr. Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2024-01-24 11:00:21
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo z dnia 23 stycznia 2024 r. informujące osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o wydaniu w dniu 23.01.2024 r. decyzji GB.6730.142.2023 decyzji wz dla zamierzenia nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 obr. Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2024-01-24 10:59:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.23.2023 z dnia 23 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 23.01.2024 r. decyzji GB.6730.142.2023 decyzji wz dla zamierzenia nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 obr. Jezierzyce. Piotr Stawiszyński 2024-01-24 10:39:09
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy i środowiskowych uwarunkowaniach z zakresu instalacji OZE (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie Gminy Słupsk w odległości 5 km od działek 174/3; 174/10; 174/14 w obrębie Krępa Piotr Stawiszyński 2024-01-24 10:36:50
Wniosek o udostępnienie danych dot. remontu drogi między Głobinem a Dobieszewem Piotr Stawiszyński 2024-01-24 10:34:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. outsourcingu w gminie Piotr Stawiszyński 2024-01-24 10:33:26
Sesja LXXII - 30.01.2024 Piotr Stawiszyński 2024-01-23 14:58:13
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 30 stycznia 2024 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2024-01-23 10:04:38
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17.01.2024 r. znak GKiOŚ.ROŚ.6220.1.2024.IŻ o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PV Bierkowo Sp. z o.o. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 13:00:26
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:31
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. wymiaru podatku. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:25
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:23
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:21
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko Komendanta Straży Gminnej Gminy Słupsk. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:18
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. księgowości budżetowej. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:16
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:13
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:10
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:05
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:41
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na czas określony Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:26
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko strażnika Straży Gminnej. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:24
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:21
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:52:41