Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zastępca Wójta Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:43:22
Wójt Gminy Redzikowo Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:41:58
Kontakt Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:39:18
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:38:33
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:37:39
Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:36:00
Radni Rady Gminy Piotr Stawiszyński 2023-12-29 11:35:22
Rachunki bankowe Piotr Stawiszyński 2023-12-29 09:11:14
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2023-12-29 09:00:05
Dane teleadresowe Piotr Stawiszyński 2023-12-29 08:59:40
Podstawowe dane Piotr Stawiszyński 2023-12-29 08:53:02
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2023-12-29 08:49:14
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2023-12-28 14:35:10
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2023-12-28 14:33:45
Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Piotr Stawiszyński 2023-12-28 14:28:04
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez firmę "KONMET" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na działce nr 251/40 w obrębie geodezyjnym Włynkówko Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:36:22
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez firmę "KONMET" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na działce nr 251/40 w obrębie geodezyjnym Włynkówko Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:35:40
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez firmę "KONMET" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na działce nr 251/40 w obrębie geodezyjnym Włynkówko Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:34:33
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez firmę "KONMET" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na działce nr 251/40 w obrębie geodezyjnym Włynkówko Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:33:16
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez firmę "KONMET" Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na działce nr 251/40 w obrębie geodezyjnym Włynkówko Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:32:27
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 57/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 13 grudnia 2023 r. złożonego przez "KONMET" Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowej namiotowej" na działce nr 251/40 w miejscowości Włynkówko Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:29:31
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:18:55
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-28 11:11:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk GB.6733.22.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. informującego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ulicp dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN110 kV wraz dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzane pomiędzy stacja GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie na części działki nr 102/5 obr. Bruskowo Małe gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-12-27 15:08:31
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.i z dnia 22 grudnia 2023 r. o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2023 r. decyzji nr WI-III.747.2.30.2023.EB o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy la przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica", realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II" na działkach ewidencyjnych nr: obręb 0007 Gać, gm. Słupsk: 246/5 (246/4), 246/6 (246/4), 246/7 (246/4), 256/1, 246/3, Piotr Stawiszyński 2023-12-27 13:19:01
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.30.2023.EL-j z dnia 21 grudnia 2023 roku zawiadamiającego o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr 194/2023/EL zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 400kV Dunowo - Słupsk w granicach województwa pomorskiego realizowana w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-12-27 13:15:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.32.2023.AM.c z dnia 21 grudnia 2023 roku zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2023-12-27 13:11:57
Plan audytu na rok 2024. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 12:33:26
Plan audytu na rok 2024. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 12:32:35
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 12:30:42
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:56:03
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28.12.2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:55:14
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:51:17
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28.12.2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:50:50
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:47:06
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:47:02
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:46:00
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:43:23
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:26:53
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:24:51