Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej we Wrześciu, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:32:53
WYKAZ nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Jezierzycach, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:30:43
WYKAZ nieruchomości położonej w Karzcinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:28:17
Wyniki przetargów z dnia 19.07.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:23:53
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:23:34
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:14:34
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Strzelinko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 178, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:05:35
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-08-28 09:02:54
Sesja LXVI - 29.08.2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-24 12:36:16
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29.08.2023 r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-24 09:46:22
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 29.08.2023 r. na godzinę 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-24 09:44:42
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-23 14:17:03
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2023-08-21 08:54:24
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 11.08.2023 r. informującego o wydaniu w dniu 10 sierpnia 2023 r. decyzji nr 455/2023 udzielającej pozwolenia na budowę drogi leśnej nr 171 w Leśnictwie Wrzeście; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 431/2, 432, 433, 434, 437/2 w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, w gminie Słupsk oraz na działkach nr: 152/2, 423 i 436/3 w obrębie ewidencyjnym Wrzeście-Kępno, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-18 13:51:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r - znak WI-III.7820.25.2022.MKH-1 w sprawie udostępnienia informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)." Piotr Stawiszyński 2023-08-18 13:16:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:17:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:16:53
Ankieta konsultacyjna Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:16:07
Uchwała NR LXV/725/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:15:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 ROKU o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 09:13:36
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-08-18 08:58:21
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-08-18 08:56:19
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2023 ROKU o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-08-18 08:33:36
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JS FABRYKA PRZEKŁADNI Sp. z o.o k. w Bierkowie (powiat słupski) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie oczyszczonych w separatorze lamelowym wód opadowych, roztopowych pochodzących z dachów, placów, dróg i parkingów działającej instalacji do rowu w działce nr 459 obręb Bierkowo istniejącym wylotem w skarpie rowu poprzez kolektor deszczowy DN250. Piotr Stawiszyński 2023-08-16 14:03:01
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-16 13:25:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 239, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 218, 217/2, 214/3 obręb ewidencyjny Strzelinko oraz na działce nr 30/1 obręb ewidencyjny Włynkówko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 13:03:04
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 08.08.2023 r. informujące o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. decyzji nr 450/2023 udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Bukówka o mocy 29.99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 234/4 obr. Lubuczewo. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 12:34:33
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-08-11 12:03:27
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:48:40
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:46:35
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:44:27
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 18.08.2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:41:57
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:36:51
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:36:35
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-11 09:35:54
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-10 15:28:50
Informacja Wójta Gminy Słupsk z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2023-08-10 14:20:34
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Piotr Stawiszyński 2023-08-09 14:28:20
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-09 13:06:54
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-08-09 13:04:25