Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:57:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1151 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:55:53
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej niezabudowane nieruchomości oznaczone jako działka nr 12/4 o pow. 0,0253 ha (ŁV) oraz jako działka nr 12/5 o pow. 0,0634 ha (ŁV), zapisane w księdze wieczystej nr SL1S/00091101/1, położone w miejscowości Bruskowo Małe, gmina Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:44:56
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 113/5 o pow. 0,1220 ha (RVI) i cenie wywoławczej 55.000,00 złotych, położoną w obrębie geodezyjnym Karzcino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036457/8. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:38:51
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 13A położony w budynku nr 13 w miejscowości Warblewo. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:33:12
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku położonym przy ulicy Głównej 8 w miejscowości Jezierzyce. Justyna Zbijowska 2023-03-27 09:25:30
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 147/6 o pow. 4,7382 ha, nr 165/2 o pow. 0,1349 ha, położone w miejscowości Włynkówko, obręb Włynkówko, gm. Słupsk przeznaczone do oddania w użyczenie. Justyna Zbijowska 2023-03-27 08:43:16
Wyniki przetargów z dnia 24.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 08:37:45
Wyniki przetargów z dnia 22 i 23.02.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-03-27 08:37:25
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23.03.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez w dniu 16.03.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:46:19
Informacja Wójta Gminy Słupsk o wpłynięciu uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 23.03.2023 r. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez w dniu 16.03.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:42:03
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wszczęciu na wniosek złożony przez firmę MARKOS Sp. z o.o. postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:08:52
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu wniosku z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu 07.03.2023 r.) złożonego przez MARKOS Sp. z o.o., Głobino ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-23 13:05:33
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk z dnia 21 marca 2023 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-03-23 07:26:49
Uchwała Nr LX/666/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-03-23 07:25:07
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-22 10:28:12
Sesja LXI - 28.03.2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-21 12:44:36
Sesja LXI - 28.03.2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-21 12:37:29
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 marca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-03-21 12:36:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 115, 597 w obrębie Gałęzinowo, gm. Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-20 16:48:30
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 14 marca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.162.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Bukówka o mocy do 30 MW, na działce nr 234/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-20 12:15:44
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 21.03.2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-03-20 12:06:56
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 13 marca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.161.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Płaszewko A" lub wolnostojących elektrowni o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości, na części terenu działki nr 132/2 (z wyłączeniem gruntów objętych klasą RIIIb), położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-15 08:03:35
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 16/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 14 lutego 2023 r. (data wpływu 15.02.2023 r.) złożonego przez VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 5, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-14 08:45:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 58 w obrębie ewidencyjnym Swochowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-13 16:56:30
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 16/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 14 lutego 2023 r. (data wpływu 15.02.2023 r.) złożonego przez VESTDAVIT PRODUCTION Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 5, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu o dwie hale produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym wraz z placami składowymi, infrastrukturą techniczną, parkingami, trafostacją i zbiornikiem retencyjnym wód opadowych na działkach nr 7/52; 7/53 obr. Redzikowo 0021, gm. Słupsk" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-13 16:06:40
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, a także prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk, część II, odcinek C Lębork - Słupsk", w km od 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 Piotr Stawiszyński 2023-03-13 13:57:02
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2023-03-13 10:23:50
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są: działka Nr 13 o pow. 1,24 ha (skład nieruchomości - RIVa-0,04ha, PsIV-0,93 ha, Br-RIVa-0,27ha) zabudowana Zagrodą nr 5 w skład w której wchodzi zespół zabytkowych budynków szkieletowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego, położona w obrębie Swołowo...; lokal niemieszkalny oznaczony numerem 3 o pow. użytkowej 70,8 m2, położony na parterze budynku nr 41 w miejscowości Swołowo... Piotr Stawiszyński 2023-03-10 11:10:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 49/6 i 36/5 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-03-09 13:50:17
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-03-09 13:42:27
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LIII/606/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2023-03-09 09:15:23
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr LVI/636/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk (działki nr 3/336 i 3/261) oraz możliwości składania wniosków. Piotr Stawiszyński 2023-03-09 09:09:57
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 4 zrid/2023/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska" Piotr Stawiszyński 2023-03-09 09:04:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych tj. rowów, przepustów drogowych i kolejowych na rowach, wylotów studni chłonnych, zbiorników ziemnych, skrzynek rozsączających, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych i do wód, a także prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych w ramach realizacji inwestycji pt. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia -Chylonia - Słupsk, część II, odcinek C Lębork - Słupsk", w km 81,000 do 128,600 linii kolejowej 202 Piotr Stawiszyński 2023-03-09 08:59:17
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. procedowanych postępowań związanych z budową farm/elektrowni fotowoltaicznych Piotr Stawiszyński 2023-03-07 13:14:38
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:54:30
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:52:28
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:50:24
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 16.03.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-03-07 11:47:09