Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:24:44
Sesja LVII - 12.01.2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:24:41
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 12 stycznia 2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:23:22
2023 rok - zawiadomienie na sesję. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:57
2023 rok - projekty uchwał. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:45
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 12.01.2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:18:13
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 12:14:46
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LVI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 10:26:31
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LV/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 10:15:27
Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 09:05:56
Informuję, że obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.2.4210.306.2022.Ech z dnia 29.11.2022 r. w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. likwidacji rowu R-A1 na dz. nr 186/12 186/13, 185/28, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo, oraz wykonania rowu melioracyjnego w działce nr 186/11, 186/12, 186/13, 185/27, 185/31 obręb Bierkowo wraz z przepustami na działce nr 185/27, 185/31, 185/28, 186/12 oraz 186/11 obręb Bierkowo, gmina Słupsk, powiat słupski, wygasło z dniem 04.01.2023 r. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 09:05:30
Komunikat w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:26:17
Uchwała Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:21:54
Uchwała Nr LV/623/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2023 rok Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:21:18
Uchwała Nr LV/622/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:51
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:27
Uchwała Nr LV/622/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2023-2033 Piotr Stawiszyński 2023-01-05 08:18:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią, na działkach nr 178, 180/1, 180/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 14:57:04
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tomasza Ziętek AOS Sp. z o.o. i Sp. K w Koszalinie - pełnomocnika ENERGA - OPERATOR z siedzibą w Gdańsku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych z działki 112/6 i 113/3 do rowu w działce 113/3 obręb Bruskowo Małe, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-01-04 10:43:08
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 30 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.149.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na części terenu działek nr 108/2, 109/2, położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 10:28:43
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:47:20
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:46:51
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:45:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 151, 178, 181, położonych w obrębie ewidencyjnym Swołowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-01-04 08:43:15
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku odwołania z dnia 23 grudnia 2022 r, jednej ze stron postępowania od decyzji Wójta Gminy Słupsk o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.23.59.2018 z dnia 24 listopada 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzeń wodnych - jednej studni głębinowej oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb 0031, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-01-02 15:56:25
2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-01-02 15:55:26
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-02 13:38:20
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-01-02 13:36:14
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-01-02 10:17:29
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-01-02 10:13:50
Wyniki przetargów z dnia 19.12.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-01-02 10:13:03
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 28 października 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.88.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej Krępa Słupska III, mocy 50MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 157/1, 157/3, obręb geodezyjny Krępa Słupska, na działkach 134, 148, obręb ewidencyjny Płaszewko oraz na części terenu działek nr 135/1 i 135/11 (z wyłączeniem gruntów rolnych klasy RIIIb), obręb geodezyjny Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-30 11:56:28
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 27 października 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.87.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej Krępa Słupska I o mocy do 55 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na części terenu działek nr 166/6, 168, 171/2, 177, 178, położonych w obrębie ewidencyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-30 11:51:22
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 16 września 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.83.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5MW oraz magazynów energii o łącznej mocy do 70 MW i powierzchnią zabudowy do 5,35 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części terenu działki nr 36/12 (poza gruntami objętymi klasą RIIIa i RIIIb, PsIII), położonej w obrębie geodezyjnym Wieszyno, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-30 11:42:07
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. została wydana decyzja nr GB.6730.52.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1MW o powierzchni do 1 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 6/2, położonej w obrębie geodezyjnym Warblewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-12-30 11:34:09
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.888.2022.VII z dnia 14.12.2022 r. informującego o wydaniu w dniu 14.12.2022 decyzji 847/2022 decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Strzelinko 2 Piotr Stawiszyński 2022-12-29 14:11:12
Sesja LVI - 30.12.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-28 10:37:32
Sesja LVI - 30.12.2022 Piotr Stawiszyński 2022-12-28 10:37:30
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-12-28 10:32:55
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2022-12-27 11:09:09