herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.9.10.2017 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb na działce nr 222/1 obręb Bierkowo, gm. Słupsk, we władaniu EURO-FISH Sp. Z o.o. z/s w Bierkowie ul. Grodzka 86"

OS.6220.9.11.2017

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.9.10.2017 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb na działce nr 222/1 obręb Bierkowo, gm. Słupsk, we władaniu EURO-FISH Sp. Z o.o. z/s w Bierkowie ul. Grodzka 86”, postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Panią Annę Oleksińską w imieniu Inwestora tj. EURO-FISH Sp. Z o.o., Bierkowo, ul. Grodzka 86, 76-200 Słupsk. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 37/2017 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Zawiadamiam jednocześnie o możliwości wglądu do dokumentów opiniujących w przedmiotowej sprawie wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

W związku z powyższym informuję, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz opinii w pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w godzinach 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bierkowo.
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl https://system.sios.pl/search - Nr 37/2017

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 11-08-2017 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 11-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2017 11:27