herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży prawo użytkowana wieczystego do gruntu działki niezabudowanej nr 3/48 o pow. 0,0411 m2 (RIIIa) i cenie wywoławczej 16.530,00 złotych, położonej w Bukówce, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00109683/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 2018-06-20 13:12
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 578/5 (rodzaj użytków - Ls) o pow. 0,9133 ha i cenie nabycia 331.500,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00074097/4 położoną w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. 2018-06-19 14:54
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 69/5 o pow. częściowej 0,0429 ha, położona w obrębie Głobino. 2018-05-28 13:51
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 121/48 o pow. częściowej 0,1000 ha, położona w obrębie geodezyjnym Płaszewko. 2018-05-28 13:50
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/1 o pow. częściowej 0,0001 ha, (Skład nieruchomości: Br-PsIV-0,0001 ha), położona w obrębie Bruskowo Wielkie 2018-04-23 11:06
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest: cz. działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,5 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,5 ha); cz. działki Nr 10/18 o pow. częściowej 0,5 ha (skład nieruchomości: RIIIa-0,5 ha), położone w obrębie Jezierzyce. 2018-04-23 11:04
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 11/55 o pow. częściowej 0,0090 ha, (Skład nieruchomości: B-0,0090 ha), położona w obrębie Jezierzyce 2018-03-30 10:59
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 100/36 o pow. częściowej 0,0100 ha, (Skład nieruchomości: Bi-0,0100 ha), położona w obrębie Redęcin 2018-03-30 10:58
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 288/45 o pow. częściowej 0,0020 ha, (Skład nieruchomości: dr-0,0020 ha), położona w obrębie Siemianice 2018-03-30 10:48
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 46/4 o pow. 1,0156 ha, położona w obrębie Strzelino 2018-03-30 10:46
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działka: Nr 54/13 o pow. 0,7490 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,3716 ha, RV-0,3774 ha), 2) Nr 54/14 o pow. 1,2073 ha (skład nieruchomości: RIVb-0,7775 ha, RV-0,4298 ha) położone w obrębie Wieszyno. 2018-03-30 10:45
Wykaz do sprzedaży udziału Gminy Słupsk wynoszącego 1/4 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 95 we Włynkówku, stanowiącego gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2018-03-26 14:59
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 1/18 o pow. częściowej 0,0450 ha (skład nieruchomości - Lzr-PsV-0,0450 ha), położona w obrębie Redzikowo. 2018-03-15 14:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie Wiklino 2018-03-05 18:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie Warblewo 2018-03-05 18:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie Redzikowo 2018-03-05 18:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie Jezierzyce 2018-03-05 18:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 338/83 (Bi) o pow. 0,0286 ha i cenie nabycia 19.800,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00075655/1 położoną w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2018-02-26 13:30
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są działki: Nr 158/94 o pow. częściowej 0,0073 ha, położona w obrębie Wiklino, (Skład nieruchomości: Bi-0,0073 ha), Nr 158/96 o pow. częściowej 0,0022 ha, położona w obrębie Wiklino, (Skład nieruchomości: Bi-0,0022 ha), 2018-01-23 08:49
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest działki Nr 158/90 o pow. częściowej 0,0061 ha, położona w obrębie Wiklino. 2018-01-23 08:46
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy są nw. działki; Nr 306/1 o pow. częściowej 0,6525 ha, (Skład nieruchomości: RV-0,4390 ha, RVI-0,2135 ha), Nr 306/2 o pow. częściowej 0,3391 ha (Skład nieruchomości: RV-0,1791 ha, RVI-0,1600 ha), położone w obrębie Siemianice. 2018-01-23 08:45
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 121/47 o pow. częściowej 0,0100 ha, położona w obrębie geodezyjnym Płaszewko. 2018-01-23 08:44
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 6/25 o pow. częściowej 0,2000 ha, (Skład nieruchomości: RIIIb-0,2000 ha), położona w obrębie Jezierzyce. 2018-01-23 08:43
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 7/3 o pow. częściowej 0,0020 ha, położona w obrębie Gać, zabudowanej budynkiem garażowym. 2018-01-23 08:41
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działkę gruntu nr 244/1 o powierzchni 0,0150 ha położonej w miejscowości Wrzeście, obręb Wrzeście-Kępno gm. Słupsk, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00078105/2. 2017-12-20 12:10
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działki gruntu nr 418/1 o powierzchni 0,0014 ha i nr 418/2 o powierzchni 0,012 ha położonych w miejscowości Bierkowo gm. Słupsk, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk, zapisanych w księdze wieczystej nr SL1S/00035454/0. 2017-12-20 12:04
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki od nr 1/52 do nr 1/56 - (RIIIb), 1/57 (RIIIb, RIVa), 1/58 (RIIIb), od nr 1/59 do nr 1/61 (RIIIb, RIVa) o pow. od 813 m2 i cenie wywoławczej 32.520,00 złotych do pow. 1572 m2 i cenie wywoławczej 62.880,00 złotych położone w miejscowości Redzikowo, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00064397/4. 2017-12-20 11:42
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 80/1 (dr) o pow. 0,0212 ha i cenie nabycia 8.300,00 zł., zapisaną w księdze wieczystej nr SL1S/00028785/7 położoną w obrębie geodezyjnym Siemianice, gmina Słupsk. 2017-12-20 11:33
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 37 (RIVb) o pow. 1563 m2 i cenie wywoławczej 61.100,00 złotych położoną w miejscowości Stanięcino, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036461/9. 2017-12-20 11:31
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Słupsk, na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-12-20 11:28