Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. zostało wydane postanowienie o wydłużeniu terminu o 4 lata decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.14.2013 na wniosek Pana Pawła Chrapczyńskiego działającego z upoważnienia ENERGA - Operator S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Słupsk Poznańska - GPZ Dębnica Kaszubska" 2019-08-22 10:08
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 maja 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.1.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki autobusów: zabudowa produkcyjno - magazynowa z częścią biurową, socjalną na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb 00021 Redzikowo, gmina Słupsk, dz. nr 7/76" 2019-05-13 16:17
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.1.7.2019 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki autobusów: zabudowa produkcyjno - magazynowa z częścią biurową, socjalną na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb 00021 Redzikowo, gmina Słupsk, dz. nr 7/76" 2019-04-26 11:19
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.23.11.2018 o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Wykonaniu urządzeń wodnych - trzech studni głębinowych oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb nr 0031, Gmina Słupsk" 2019-04-17 11:43
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Słupsk znak OS.6220.10.26.2018 z dnia 18 lutego 2019 r. 2019-04-10 14:24
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2019-04-10 14:22
Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że w dniu 8 kwietnia 2019 r. na wniosek firmy Solarus Plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.20.30.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2019-04-10 14:18
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 marca 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.23.8.2018 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzeń wodnych ? trzech studni głębinowych oraz stawów do hodowli pstrąga na terenie działki 78/7 w miejscowości Wiklino obręb nr 0031, Gmina Słupsk 2019-03-15 10:37
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.13.11.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali magazynowo - logistycznej na dz. nr ewid. 156/58, 156/59 obręb Płaszewko gm. Słupsk", 2019-02-28 12:20
Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało wszczęte na wniosek firmy Solarus Plus Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 83-340 Sierakowice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2019-02-21 13:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2019-02-21 13:24
Zawiadomienie. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.10.26.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2019-02-21 13:24
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.13.8.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali magazynowo - logistycznej na dz. nr ewid. 156/58, 156/59 obręb Płaszewko gm. Słupsk" 2019-02-14 11:58
Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia zawiadamiam strony postępowania że w dniu 9 maja 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2019-01-30 12:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk o wydaniu postanowienia znak OS.6220.10.20.2018 w dniu 28 stycznia 2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2019-01-30 12:02
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.10.20.2018 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka" 2019-01-30 11:59
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 stycznia 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.17.8.2018 umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fabryki autobusów: zabudowa produkcyjno - magazynowa z częścią biurową, socjalną na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obręb 00021 Redzikowo, gmina Słupsk, dz. nr 7/76". 2019-01-22 08:59
Zawiadomienie/Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o powtórnym wszczęciu w dniu 16 stycznia 2019 r. oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą". 2019-01-18 11:27
Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2018 r. do Wójta Gminy Słupsk zostało dostarczone uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 2019-01-18 11:25
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2019 roku wydana została decyzja znak OS.6220.12.11.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących hal produkcyjnych z przeznaczeniem na hale do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo szklanych" 2019-01-11 14:35