Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
16/2008 W sprawie przyznania Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. 2008-04-07 19:23
15/2008 W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. „Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kotłów na biomasę w Jezierzycach- Gmina Słupsk wraz z budową Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, zaplecza socjalno-biurowego oraz Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego OZE”. 2008-04-07 19:22
14/2008 W sprawie przyznania Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. 2008-04-07 19:21
13/2008 W sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. 2008-04-07 19:21
11/2008 W sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2007. 2008-04-07 19:20
10/2008 W sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Słupsk. 2008-04-07 19:19
9/2008 W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2007. 2008-04-07 19:19
8/2008 W sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk. 2008-04-07 19:18
7/2008 W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-04-07 19:17
6/2008 W sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-04-07 19:17
5/2008 W sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk. 2008-04-07 19:16
4/2008 W sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. 2008-04-07 19:14
3/2008 W sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2008-04-07 19:14
2/2008 W sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2008-04-07 19:13
1/2008 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2008-04-07 19:12