Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
17/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrbie geodezyjnym Krępa, na realizację zadań własnych Gminy Słupsk. 2008-09-24 15:18
16/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Kusowie - obręb geodezyjny Płaszewko, na realizację zadań własnych Gminy Słupsk. 2008-09-24 13:53
15/2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Strzelinie na realizację zadań własnych Gminy Słupsk. 2008-09-24 12:11
14/2008 Wycofano 2008-09-24 12:10
13/2008 Wycofano 2008-09-24 12:10
12/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. 2008-09-24 12:10
11/2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do udzielenia Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Słupsku spółka z o.o. poręczenia kredytowego 2008-09-24 12:08
10/2008 w sprawie zamiany działki Nr 156/14, położonej w obrębie Płaszewko, stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie na działkę Nr 166/1, położoną w Wiklinie, stanowiącą własność Gminy Słupsk. 2008-09-24 12:07
9/2008 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-09-24 12:06
8/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku 2008-09-24 12:05
7/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-09-24 12:03
6/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice 2008-09-24 12:02
5/2008 w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk 2008-09-24 12:01
4/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku 2008-09-24 12:00
3/2008 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Słupsk 2008-09-24 11:58
2/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania ze sprzedaży lokali mieszkalnych. 2008-09-24 11:56
1/2008 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XIII/102/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. 2008-09-24 11:54