Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
18/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2009 rok. 2009-12-07 13:59
17/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2010 rok. 2009-12-07 11:25
16/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania ze sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych. 2009-12-08 08:48
15/2009 w sprawie udzielenia bonifikaty i odliczenia dla nabywcy najmowanego lokalu. 2009-12-08 08:47
14/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków: stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2009-12-07 14:54
13/2009 w sprawie wystąpienia Gminy Słupsk ze Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej "Słupia" 2009-12-07 10:18
12/2009 w sprawie wystąpienia Gminy Słupsk ze Stowarzyszenia pn. Związek Gmin i Miast Dorzecza Rzeki Słupki i Łupawy 2009-12-07 10:17
11/2009 w sprawie wystąpienia Gminy Słupsk ze Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 2009-12-07 10:15
10/2009 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. 2009-12-07 11:29
9/2009 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu stypendialnego Gminy Słupsk. 2009-12-07 10:52
8/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupsk 2009-12-07 10:10
7/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do Stowarzyszenia "Słowińska Grupa Rybacka" 2009-12-07 10:09
6/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/243/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do Stowarzyszenia "Słowińska Grupa Rybacka" jako członek założyciel 2009-12-07 10:08
5/2009 w sprawie zatwierdzenia cen stawek i opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupsk stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku. 2009-12-07 10:06
4/2009 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego 2009-12-07 12:51
3/2009 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXII/273/2009 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk NR VI/45/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2007-2011 2009-12-07 10:01
2/2009 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Miejskiej Słupsk pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego 2009-12-07 09:59
1/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2010 2009-12-07 10:02