Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
139/2006 29.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-04-10 19:41
138/2006 28.12.2006 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Słupsk. 2008-04-10 19:37
137/2006 28.12.2006 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Słupsk. 2008-04-10 19:36
136/2006 27.12.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 19:36
135/2006 27.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 19:35
134/2006 18.12.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 19:33
133/2006 18.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 19:32
132/2006 12.12.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 329/7 położonej w Siemianicach. 2008-04-10 19:32
131/2006 08.12.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonych jako działki nr 338/62, 338/63, 338/64, 338/65 położonych w siemianicach 2008-04-10 19:31
130/2006 08.12.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 19:30
129/2006 30.11.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 19:29
128/2006 30.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 19:28
127/2006 28.11.2006 w sprawie wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie na terenie Gminy Słupsk usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz podania tych wymagań do publicznej wiadomości. 2008-04-10 19:27
126/2006 21.11.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk zabudowanej nieruchomości położonej w Krępie. 2008-04-10 19:26
125/2006 21.11.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 167/61 położonej w Krępie Słupskiej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 19:25
124/2006 21.11.2006 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego przysługującego Słupskim Zakładom Wyrobów Gumowych " Guma Pomorska" Spółdzielnia Pracy Słupsk, siedziba 76-200 Głobino do działki Nr 154/6 położonej w Głobinie obręb Płaszewko. 2008-04-10 19:25
123/2006 21.11.2006 w sprawie zmiany planu finanoswego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 19:11
122/2006 21.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-04-10 19:10
121/2006 15.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 19:09
120/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 30 w Swołowie. 2008-04-10 19:08
119/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej jako działka nr 171/8 położonej w miejscowości Bierkowo, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-10 19:08
118/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działki nr 338/66, 338/67, 338/68, 338/69 położonych w Siemianicach. 2008-04-10 19:07
117/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 338/71, położonej w Siemianicach. 2008-04-10 19:07
116/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bydlino stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-10 19:06
115/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Głobino stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-10 19:05
114/2006 14.11.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Krępa stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-10 19:04
113/2006 08.11.2006 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96/2005 Wójta Gminy Słupsk z dnia 20 września 2005 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. Nr 214/4 położonej w Karzcinie stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2008-04-10 19:03
112/2006 08.11.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 19:01
111/2006 08.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-04-10 18:56
110/2006 07.11.2006 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupsk na rok 2007. 2008-04-10 18:55
109/2006 06.11.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:54
108/2006 06.11.2006 w sprawie organizacji formacji obrony cywilnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp z o.o. na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii na terenie Gminy Słupsk. 2008-04-10 18:53
107/2006 06.11.2006 w sprawie ustalenia zasad dowozu uczniów do gminnych placówek oświatowych. 2008-04-10 18:52
106/2006 30.10.2006 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 21 położonej w Gałęzinowie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 18:52
105/2006 30.10.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 18:51
104/2006 30.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:50
103/2006 26.10.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 179/5 połozonej w Strzelinku wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 18:49
102/2006 26.10.2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2006 Wójta Gminy Słupsk z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. Nr 337/1 położonej w Siemianicach stanowiącej własność Skarbu Państwa, dysponent Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie. 2008-04-10 18:48
101/2006 25.10.2006 w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/8 położonej w Redzikowie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-10 18:48
100/2006 19.10.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 18:47
99/2006 19.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:45
98/2006 17.10.2006 w sprawie przyznania stypendium studentom I roku studiów uczniom klas VI szkoły podstawowej oraz gimnazjalistom. 2008-04-10 18:44
97/2006 16.10.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 18:40
96/2006 16.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-04-10 18:39
95/2006 10.10.2006 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości części działki Nr 69/44 położonej w Słupsku przy ul. Sportowej 34, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk. 2008-04-10 18:37
94/2006 10.10.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk udziału Gminy Słupsk w zabudowanych nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 121/6 i nr 121/5, położonych w Wierzbięcinie, obręb Bruskowo Małe. 2008-04-10 18:36
93/2006 10.10.2006 w sprawie uznania i przyjęcia do realizacji nakładów w udziale Gminy Słupsk w zabudowanych nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 121/6 i nr 121/5, położonych w Wierzbięcinie, obręb Bruskowo Małe. 2008-04-10 18:31
92/2006 09.10.2006 w sprawie przeprowadzenia wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej na terenie Gminy Słupsk. 2008-04-10 18:31
91/2006 09.10.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:30
90/2006 03.10.2006 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości darowizny w postaci działki Nr 41 położonej w Głobinie. 2008-04-10 18:29
89/2006 28.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:28
88/2006 26.09.2006 w sprawie przyznania stypendium studentom I roku studiów, uczniom klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistom. 2008-04-10 18:28
87/2006 25.09.2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2004 Wójta Gminy Słupsk z dnia 23.02.2004 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2008-04-10 18:27
86/2006 25.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:26
85/2006 22.09.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149, położonej w Bierkowie. 2008-04-10 18:25
84/2006 22.09.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk zabudowanych nieruchomości położonych w Krępie przy ulicy Strumykowej nr 41 i 43. 2008-04-10 18:25
83/2006 22.09.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokali w budynku nr 35 we Wrześciu. 2008-04-10 18:24
82/2006 21.09.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307/102, 307/110, 307/114 położonych w Siemianicach. 2008-04-10 18:23
81/2006 19.09.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123 położonej w Bierkowie. 2008-04-10 18:22
80/2006 15.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:21
79/2006 13.09.2006 w sprawie zamiany działki Nr 311/2 położonej w Głobinie stanowiącej własność Gminy Słupsk na działki Nr: 30/24 i 30/25 położone w Głobinie, stanowiące własność Spółki " TECTRA" Sp. z o.o. 2008-04-10 18:20
78/2006 13.09.2006 w sprawie przygotowania gminy do zapobiegania i zwalczania skutków ekstremalnych warunków zimowych. 2008-04-10 18:14
77/2006 13.09.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok 2008-04-10 18:14
76/2006 13.09.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:13
75/2006 12.09.2006 w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń pokazowych dla kierowniczej kadry gminy, które przeprowadzone zostaną przez Szefów Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Zespołu Szkół w Redzikowie i Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka Oddział w Jezierzycach. 2008-04-10 18:11
74/2006 04.09.2006 w sprawie ustalenia Regulaminu porządku domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Słupsk. 2008-04-10 18:10
73/2006 04.09.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 339 położonej w Krępie Słupskiej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 18:10
72/2006 01.09.2006 w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2007 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-04-10 18:09
71/2006 29.08.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości położonej na działce Nr 214/6 w Karzcinie. 2008-04-10 18:09
70/2006 25.08.2006 w sprawie zamiany działki Nr 2/1 położonej w Jezierzycach stanowiącej własność Gminy Słupsk na prawo użytkowania wieczystego przysługującego PSD Sp. z o.o. Bukówka do działek Nr: 3/25 i 8 położonych w Bukówce. 2008-04-10 18:08
69/2006 25.08.2006 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej na okres od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2011 roku. 2008-04-10 18:07
68/2006 24.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok 2008-04-10 18:07
66/2006 19.08.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy SŁupsk udziału wynoszącego 8/10 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 329/10, położonej w miejscowości Siemianice. 2008-04-10 18:06
65/2006 09.08.2006 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk oraz informacji o realizacji planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 roku. 2008-04-10 18:05
64/2006 02.08.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:04
63/2006 28.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:03
62/2006 18.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 18:00
61/2006 14.07.2006 w sprawie zamiany działki Nr 1/29 położonej w Redzikowie, stanowiącej własność Gminy Słupsk na działkę Nr 1/21 położoną w Redzikowie, stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej z/s w Wieszynie 2008-04-10 17:59
60/2006 14.07.2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i wybrakowania sprzętu i materiałów do prowadzenia prac ratowniczo-gaśniczych, który jest w posiadaniu OSP Gminy Słupsk. 2008-04-10 17:58
59/2006 11.07.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:58
58/2006 06.07.2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nuczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2008-04-10 17:56
57/2006 05.07.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości położonych w Redzikowie. 2008-04-10 17:56
56/2006 30.06.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/10, położonej w miejscowości Bydlino. 2008-04-10 17:55
55/2006 30.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:54
54/2006 30.06.2006 w sprawie powołania Pana Bernarda Rybaka na Likwidatora zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słuspku z/s w Jezierzycach. 2008-04-10 17:52
53/2006 28.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:50
52/2006 26.06.2006 w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku. 2008-04-10 17:49
51/2006 20.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:48
50/2006 19.06.2006 w sprawie zbycia z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokalu nr 2 w budynku nr 8 w Bruskowie Wielkim w drodze zamiany. 2008-04-10 17:47
49/2006 19.06.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Lubuczewo, Siemianice, Krępa. 2008-04-10 17:45
48/2006 13.06.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-10 17:45
47/2006 13.06.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy SŁupsk działek przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-10 17:36
46/2006 12.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:36
45/2006 12.06.2006 w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Włynkówku. 2008-04-10 17:35
44/2006 01.06.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:34
43/2006 30.05.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 158/29 położonej w Wiklinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 17:33
42/2006 30.05.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 322/15 położonej w Siemianicach wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 17:33
41/2006 30.05.2006 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. Nr 337/1 położonej w Siemianicach stanowiącej własność Skarbu Państwa, dysponent Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie. 2008-04-10 17:32
40/2006 24.05.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:31
39/2006 23.05.2006 w sprawie udziału wyznaczonych sił i środków w treningu rejonowym systemu monitoringu zagrożeń wykrywania i alarmowania w dniu 25 maja 2006 roku. 2008-04-10 17:30
38/2006 12.05.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 21 w Kusowie. 2008-04-10 17:29
37/2006 12.05.2006 w sprawie sprzedaży działki Nr 31 położonej w miejscowości Krępa stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2008-04-10 17:28
36/2006 11.05.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:27
35/2006 08.05.2006 dot. przygotowania sił i środków do zwalczania, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń w okresie wiosenno-letnim. 2008-04-10 17:26
34/2006 28.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:25
33/2006 28.04.2006 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. Nr 101/7 w Jezierzycach oraz działek Nr 3/31 i 3/33 w Rogawicy stanowiących własność Skarbu Państwa, dysponent Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie. 2008-04-10 17:25
32/2006 27.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:23
31/2006 25.04.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek w Głobinie. 2008-04-10 17:22
30/2006 25.04.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek w Krępie. 2008-04-10 17:22
29/2006 10.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:20
28/2006 04.04.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:19
27/2006 31.03.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działki w miejscowości Swołowo. 2008-04-10 17:19
26/2006 31.03.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-10 17:18
25/2006 24.03.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 17:17
24/2006 24.03.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:16
23/2006 23.03.2006 w sprawie zamiany działek: 24/3, 514/28, 16/1, 16/5 położonych w Strzelinku oraz działek Nr: 253/1 i 267/2 położonych w Gałęzinowie stanowiących gminny zasób nieruchomości na działki Nr: 514/25 i 25/1 położone w Strzelinku stanowiące własność K.D.P. Sp. z o.o. w Bierkowie. 2008-04-10 17:14
22/2006 20.03.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:13
21/2006 14.03.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 242/11 położonej w Wiklinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 17:12
20/2006 14.03.2006 w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Sołtysa wsi Bydlino. 2008-04-10 17:11
19/2006 07.03.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:10
18/2006 06.03.2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2005. 2008-04-10 17:09
17/2006 28.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:06
16/2006 23.02.2006 w sprawie przyznania stypendium uczniom klas VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistom. 2008-04-10 17:06
15/2006 20.02.2006 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk nieruchomości położonych w miejscowości Swochowo i Wierzbiecin. 2008-04-10 17:04
14/2006 20.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 17:03
13/2006 16.02.2006 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 23/1 położonej w Bydlinie wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-10 17:02
12/2006 14.02.2006 w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu sztabowego dla Zespołu Kierowania AK i składów osobowych kurierów - wykonawców i kurierów łączników z praktycznym doręczeniem wezwań do adresatów. 2008-04-10 16:58
11/2006 08.02.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 16:57
10/2006 30.01.2006 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego przysługującego Instytutowi Włókien Naturalnych w Poznaniu do działek Nr: 19,21,24,11/64 i 11/66 położonych w Bukówce. 2008-04-10 16:56
9/2006 25.01.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 16:55
8/2006 24.01.2006 w sprawie niedpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 16/16 położonej we Włynkówku. 2008-04-10 16:53
7/2006 19.01.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 rok. 2008-04-10 16:53
6/2006 19.01.2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-04-10 16:51
5/2006 19.01.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk budynku mieszkalnego nr 4 we Wrześciu. 2008-04-10 16:50
4/2006 19.01.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działki w miejscowości Gać. 2008-04-10 16:49
3/2006 10.01.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek nr 115/16 i 115/18 w Płaszewku k/Głobina i nr 350/6 w Krępie. 2008-04-10 16:49
2/2006 06.01.2006 w sprawie sprzedaży z zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek w Bydlinie. 2008-04-10 16:46
1/2006 04.01.2006 w sprawie działań obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2006 roku. 2008-04-10 16:45