herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Telefony alarmowe i serwisy krajowe

Lokalne telefony alarmowe:

Gminny Telefon Interwencyjny - 669 000 010 -regulamin do pobrania -tutaj...

Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk – Szef Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
59 8428460 i 69 w.60, kom. 600 840 284

Adam Jaśkiewicz – Zastępca Wójta Gminy Słupsk – Zastępca Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
59 8428460 i 69 w.60, kom. 516 081 667

Maciej Błoński – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych
59 8428460 i 69 w.33, kom. 661 136 349

Andrzej Małyszka – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych
59 8428460 w.33, kom. 667 813 410

Straż Gminna w Jezierzycach
59 8474780

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
59 8418566

Woda i ścieki na terenie gminy
509 966 033, 0 795 525 401

Drogi na terenie gminy
519 159 791, 0 516 081 667

* * *

Serwisy Krajowe - tabela do pobrania -tutaj...

* * *

Telefony alarmowe w Polsce

112:  (zgłasza się Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku)
999:  Pogotowie
998:  Straż Pożarna
997:  Policja
994:  Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993:  Pogotowie Ciepłownicze
992:  Pogotowie Gazowe
991:  Pogotowie Energetyczne
988:  Telefon Zaufania
981:  Pomoc drogowa

* * *

Numer 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Jak dzwonić na 112?

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

- miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
- jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
- należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
- przedstawić się z imienia i nazwiska, krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
- wskazać miejsce przebywania/adresu, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
- udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
- wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
- nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
- jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
- należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Czego możesz spodziewać się dzwoniąc na 112?

- Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie lub – w przypadku problemów z łącznością – może być przekierowane do następnego centrum powiadamiania ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie i powiadomi właściwe służby.

Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?

- zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia,
- wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
- poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miescu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji,
- jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 28-02-2014 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Knapik 28-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 05-04-2018 12:37