herb BIP - Urząd Gminy Słupsk

www.gminaslupsk.pl

Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

OS.604.11.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235), Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

Zgodnie z zapisami art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235), Wójt Gminy Słupsk będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentów oraz informował o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-09-2014 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szmidt 24-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2014 14:53