Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/112/2004 24.02.2004 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


UCHWAŁA NR XII/112/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568)

 

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Gminy Słupsk wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Słupsk umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.” Budowa hali sportowej w Jezierzycach” do kwoty 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta złotych) ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 

§ 2.

 

  1. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy będzie weksel własny „in blanco” Gminy Słupsk na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 1 i deklaracji do weksla.

  2. W przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w umowie, realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

 

§ 3.

 

Do podpisania umowy, o której mowa w § 1 oraz zabezpieczenia wekslowego upoważnia się Wójta Gminy Słupsk Mariusza Chmiela i Skarbnika Gminy Barbarę Dykier.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

W roku 2002 Gmina Słupsk wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie budowy hali sportowej w Jezierzycach ze środków MENiS.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy od Marszałka informację o ujęciu naszej inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym Województwa Pomorsakiego z wstępną kwotą dofinansowania 2.300.000 zł, która ma być przekazana Gminie w trzech ratach tj.

w roku 2004 - 400.000 zł,

w roku 2005 - 900.000 zł

w roku 2006 - 1.000.000 zł.

 

Przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały, umożliwi podpisanie umowy z MENiS o dotację.

 

 

Wnioskodawca projektu:

 

Wójt Gminy Słupsk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:10