Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/115/2004 24.02.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie: Bydlino, Gałęzinowo i Strzelinko w gminie Sł


UCHWAŁA NR XII/115/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla nieruchomości położonych

w obrębach: Bydlino, Gałęzinowo i Strzelinko w gminie Słupsk

Na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz.717; Nr 162 poz. 1568)

  • art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po stwierdzeniu zgodności z projektem opracowywanego studium, na wniosek Wójta Gminy Słupsk

 

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

§ 1.

 

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny położone w obrębach: Bydlino, Gałęzinowo i Strzelinko, w gminie Słupsk.

  2. Granice obszaru, który został objęty przedmiotowym opracowaniem planu
    przedstawiono na załącznikach graficznych nr 1 i 2, stanowiących integralną
    część niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Przedmiotem planu będzie przeznaczenie obszaru na funkcję usługową, sportu i rekreacji z zalewem ogólnodostępnym, wykorzystującym koryto rzeki Słupi oraz z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową ekstensywną, pozwalającą na zachowanie podstawowych walorów przyrodniczych obszaru. Zagospodarowanie obszaru powinno nawiązywać do zagospodarowania o podobnym charakterze planowanego na przyległych terenach zgodnie ze studium gminy.

 

§ 3.

 

Przyjmuje się zakres ustaleń wyżej wymienionego planu zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:11