Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIII/125/2004 20.04.2004 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.


UCHWAŁA Nr XIII/125/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.; Dz.U. Nr 142, poz. 1591 zm. Z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568), art. 67 ust. 3, art. 68 ust.1 pkt 1. art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 46, poz. 543 zm. : z 2001 r. Dz.U. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz.U. Nr 25 poz. 253, Dz.U. Nr 74 poz. 676, Dz.U. 126 poz. 1070, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Dz.U. Nr 1 poz. 15, Dz.U. Nr 80 poz. 720,721 i 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568)

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

§. 1

  1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Słupsk, będących przedmiotem użytkowania wieczystego w wysokości 50 % od ceny ustalonej przez biegłego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 230, poz. 1924).

  2. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny o której mowa w ust.1 , wyraża się zgodę na zastosowanie dodatkowej bonifikaty w wysokości 25 % od ceny określonej w ust.1.

§ 2.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Słupsk, będących przedmiotem użytkowania wieczystego oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości gruntowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:11