Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/134/2004 15.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok.


Uchwała Nr XIV/134/2004

Rady Gminy w Słupsku

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055)

RADA GMINY W SŁUPSKU

uchwala, co następuje :

* 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy Słupsk na rok 2004 poprzez :

  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 318.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

  2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 538.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 220.000 zł.

§ 3.

1.Dokonuje się zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym poprzez wprowadzenie nowych zadań:

a) „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach Swołowo, Gać, Redęcin i

Krzemienica”,

b) „ Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Swołowo, Gać, Redęcin i Krzemienica wraz ze stacją wodociągową w Swołowie”,

c) „Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Słupsk”

2.Wieloletni plan inwestycyjny po zmianach stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy Słupsk na rok 2004 wynosi:

  1. po stronie dochodów 25.813.478 zł,

  2. po stronie wydatków 27.599.702,

  3. przychody budżetu 2.886.224 zł,

w tym z tytułu:

a) pożyczki z WFOŚiGW 320.000 zł,

b) wolnych środków 2.430.000 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych 136.224 zł.

4. rozchody budżetu 1.100.000 zł,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Słupsk.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:30