Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kusowo - 120/33 Kusowo -III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodezyjnym 120/33 o pow. 4060 m2 położonej miejscowości Kusowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 48374.

GG-7222/ 69-6/2004-5

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Wójt Gminy Słupsk ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, oznaczonej nr geodezyjnym 120/33 o pow. 4060 m2 położonej miejscowości Kusowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 48374.
Nieruchomość zabudowna jest budynkiem warsztatowym z częścią socjalną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 434,33 m2, w tym część socjalna o pow. 54,08 m2 i hala o powierzchni 380,25 m2.

Cena nabycia nieruchomości wynosi 116.770,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości w dwóch przetargach ogłoszonych na dzień 8 kwietnia 2005 roku i 17 maja 2005 roku oraz w I i II rokowaniach zakończyła się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do III rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki w kwocie 11.680,00 złotych, najpóźniej do dnia 22 września 2005 roku tyko przelewem na konto:
Bank Pekao S. A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 oraz złożenie oferty. Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego zgloszenie zostało przyjęte, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.
Nabycie nieruchomości zwolnione jest z opłat podatku VAT.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej kwoty za działkę.Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.
Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kusowo działka 120/33” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Zgłoszenia należy składać do dnia 23 września 2005 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:
-imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
-kopię dowodu wpłaty zaliczki,
-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
-informację jak zgłaszający zamierza zagospodarować nabywaną działkę.

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 28 września 2005 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Oglądać nieruchomość można w dniu 19 września 2005 r w godz. od 10.00 do 10.30.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Telef. ( 059 ) 8428469 wew. 53.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:23