Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo - działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zapisane w kw. nr 3545 Bierkowo - działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zapisane w kw. nr 35454. Działka nr 171/3 o powierzchni 0,5873 ha w cenie wywoławczej 30.271,00 złotych i działka nr 171/4 o powierzchni 0,5043 ha w cenie wywoławczej 26.072,00

GG-72241/ 51-7/ 2004-5

Ogłoszenie o przetargu
Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 19.07.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 19.07.2004 roku do 09.08.2004 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w miejscowości Bierkowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr 35454.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wadium w złotych

1. 171/3 0,5873 30.271,00 3.030,00
2. 171/4 0,5043 26.072,00 2.610,00

Ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT.
Działki są przeznaczone do sprzedaży na własność.
Przed zawarciem aktu notarialnego oferent zobowiązany jest do wpłacenia całej ceny nabycia działki oraz podatku VAT w wysokości 22% liczonego od ceny nabycia działki. Oferent ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego wybudowania sieci technicznej. W przypadku wybudowania sieci przez nabywcę działki na własny koszt, odcinki położone w drodze zostaną przekazane nieodpłatnie do Gminy. W przypadku gdy Gmina będzie inwestorem niniejszej budowy – nabywca działki będzie partycypował w kosztach budowy.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 18 października 2005 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.
Uczestnik przetargu powinien mieć dowód wpłaty wadium, podpisane oświadczenie, dowody osobiste obojga małżonków i znać nr NIP. Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 21 października 2005 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Telefon 59/ 8428469 wew. 53.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:35