Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Siemianice - nieruchomość nr 338/57 zabudowana budynkiem schronu, magazynu. Siemianice-nieruchomość nr 338/57 o pow. 0,6923 ha zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 753 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zapisana w księdze wieczystej Nr 75655. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej.

GG-7222/ 68-9/2004-5

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 338/57 o pow. 0,6923 ha położonej w Siemianicach, zapisanej w księdze wieczystej Nr 75655.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem o pow. użytkowej 753 m2, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Jest to obiekt obsypany zwałami ziemi o konstrukcji monolitycznej. Obiekt pełnił funkcję schronu i magazynu.
Nieruchomość leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych.

Cena wywoławcza wynosi 179.600,00 złotych, w tym wartość gruntu 103.875,00 złotych, wartość budynku 75.725,00 złotych.

Wysokość minimalnego postąpienia 1.800,00 złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium w wysokości 17.960,00 złotych najpóźniej do dnia 02.11.2005 roku przelewem na konto Gminy Słupsk:
Bank PeKaO S. A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 oraz złożenie oferty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich. Do ceny nabycia nieruchomości doliczymy podatek VAT w wysokości 22 %.
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłaty sądowe pokrywa nabywca.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Siemianice- schron” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 w terminie do dnia 3 listopada 2005 roku.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- określenie jakiej działki oferta dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oferowaną cenę z uwzględnieniem minimalnego postąpienia i sposób jej zapłaty,
- opis dotychczasowej działalności oferenta,
- określenie rodzaju działalności jaką inwestor ma zamiar uruchomić na nabywanej działce,
- przewidywana ilość miejsc pracy ogółem oraz dodatkowa ilość nowych miejsc pracy w przypadku przeniesienia zakładu funkcjonującego w innym miejscu.

Część jawna przetargu nastąpi w dniu 9 listopada 2005 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:44