Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jezierzyce -dz. 199/10 budowlana Jezierzyce- działka nr 199/10 o pow. 707 m kw. przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, zapisana w kw nr 42617.

GG- 7222/ 44-4/ 2005

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomoścido sprzedaży z dnia 20.06.2005 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 20.06.2005 roku do 11.07.2005 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki, przeznaczonej pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Jezierzyce, zapisanej w księdze wieczystej Nr 42617.

Lp. Nr działki Pow. działki w m2 Cena wywoławcza działki w złotych Wadium 10 % ceny wywoławczej
1 199/10 707 13.101,00 1.320,00

Działka sprzedawana jest na własność. Uzbrojona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.
Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z decyzją o warunkach zabudowy.
Na podstawie art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT liczonym od ceny nabycia działki. Koszty opłat notarialnych i sądowych pokrywa nabywca.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na określoną numerem działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 9 grudnia 2005 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami
i roszczeniami osób trzecich.
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 roku, nr 64 , poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości, działającej na rzecz Skarbu Państwa.
Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga
małżonków, znać nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej
działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2005 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Telef. ( 059 ) 8428469 wew. 53.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:47