Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa - działka nr 56/1. Krępa - działka nr 56/1 o powierzchni 989 m kw. przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym,zapisana w księdze wieczystej Nr 30269.

GG-7222/ 19-11/ 2004-5

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomoścido sprzedaży z dnia 02.03.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 02.03.2004 roku do 23.03.2004 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nie zabudowanej działki, przeznaczonej pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Krępa, zapisanej w księdze wieczystej Nr 30269.

Lp. Nr działki Pow. działki w m2 Cena wywoławcza działki w złotych Wadium 10 % ceny wywoławczej

1. 56/1 989 21.562,00 2.160,00

Działka sprzedawana jest na własność. Jest uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z decyzją o warunkach zabudowy.
Na podstawie art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego należy wpłacić do Urzędu Gminy całą cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT, liczonym od ceny nabycia działki.Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.
Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na określoną numerem działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 9 grudnia 2005 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 roku, nr 64 , poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Uczestnik przetargu powinien mieć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków i znać nr NIP. Wymienione dane potrzebne są do spisania protokółu z przetargu.
Dane z protokółu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2005 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Telefon 8428469 wew. 53.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:53