Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Włynkówko dz. 116/4, 116/13. Włynkówko - sprzedaż działek nr 116/4 o pow. 932 m kw. i nr 116/13 o pow. 900 m kw. przeznaczonych pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr 56060.

GG- 7222/ 94-5/ 2004-5

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 24.02.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 25.10.2004 roku do 15.11.2004 rokuoraz podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 26.10.2004 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę domem jednorodzinnym, wolnostojącym, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr 56060

Lp. Nr działki Pow. działki w m kw. Cena wywoławcza działki w PLN Wadium 10% ceny wywoławczej
1 116/4 932 17.970,00 1 800,00
2 116/13 900 17.351,00 1 740,00

Działki uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.
Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z decyzją o warunkach zabudowy.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu, w każdym przypadku, do pełnych dziesiątek złotych.
Przed zawarciem aktu notarialnego należy wpłacić całą kwotę zaoferowaną w przetargu wraz z podatkiem VAT. Na podstawie art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na określoną numerem działkę. Jeżeli chcemy brać udział w przetargu na obie działki należy wpłacić na każdą wymagane wadium i podać numer działki.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 9 grudnia 2005 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.

Na działce nr 116/13 prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Działka nr 116/4 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich. Uczestnik przetargu powinien mieć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2005 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Tel. (059)8428469 wew. 53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 19:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 19:55