Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Siemianice - działki pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym. Działki o powierzchniach od 843 m kw. w cenie wywoławczej 17.886,00 złotych do 1274 m kw. w cenie wywoławczej 27.030,00 złotych.

GG- 7222/ 2-15/ 2004-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 24.02.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 24.02.2004 roku do 16.03.2004 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę domem jednorodzinnym wolnostojącym, położonych w miejscowości Siemianice, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00076786/5.

Lp. Nr działki Pow. działki w m2 Cena wywoławcza działki w złotych Wadium 10 % ceny wywoławczej
1 338/21 1274 27.030,00 2.710,00
2 338/23 957 20.304,00 2.040,00
3 338/25 950 20.156,00 2.020,00
4 338/33 843 17.886,00 1.790,00
5 338/44 956 20.283,00 2.030,00
6 338/46 944 20.029,00 2.010,00

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne.
O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT. Koszty opłat notarialnych i sądowych pokrywa nabywca.
Dodatkowo nabywcy działki oznaczonej nr 338/21 płacą do Urzędu Gminy opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego w kwocie 1.756,80 zł.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na określoną numerem działkę. Jeżeli chcemy brać udział w przetargu na kilka działek należy wpłacić na każdą wymagane wadium i podać numer działki.

Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 21 marca 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium przelewem jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z opinią urbanistyczno-architektoniczną jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, posiadać dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2006 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:38